SELECTIE DE OFERTE_ACHIZITIE DE MATERIALE CONSUMABILE (RECHIZITE-PAPETARIE-BIROTICA)_PROIECT POSDRU ID_155463

INVITATIE DE PARTICIPARE LA SELECTIA DE OFERTE

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită operatorii economici interesati sa participe la SELECŢIA DE OFERTE PENTRU ACHIZITIA DE MATERIALE CONSUMABILE (RECHIZITE_PAPETARIE_BIROTICA) necesare desfasurarii activitatilor Proiectului POSDRU/187/1.5/S/155463, cu titlul: “SUSTINEREA EXCELENTEI IN CERCETAREA STIINTIFICA DOCTORALA INTERDISCIPLINARA IN DOMENIILE ECONOMIC, MEDICAL SI AL STIINTELOR SOCIALE” – Cod identificare: POSDRU/187/1.5/S/155463 – proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

 1. Modalitatea de achizitie a produselor: CUMPARARE DIRECTA (art. 19 din OUG 34/2006) – de la operatorul economic ce va fi declarat cu oferta admisibila si care va fi desemnat castigator al selectiei de oferte.
 2. Specificatiile tehnico-financiare minimale ale produselor solicitate: conform mentiunilor din documentele in format pdf scanat, mai jos publicate ca atasamente, constituite în ANEXA 1 si ANEXA 2 la prezenta invitatie de participare la selectie.

Nota: Tabelul ANEXEI 1 se publica si in format editabil – fisier Excel, in scopul facilitarii preluarii informatiilor, de catre operatorii economici interesati.

 1. NU SE ACCEPTĂ OFERTE PARŢIALE / VARIANTE / OFERTE ALTERNATIVE.
 2. Criteriul de atribuire a ofertei castigatoare a selectiei: “Pretul total cel mai scazut”, in conditiile respectarii integrale a tuturor cerintelor (tehnice si financiare) minime obligatorii din ANEXA 1.
 3. NU SE SOLICITĂ GARANTIE DE PARTICIPARE la selectia de oferte.
 4. PRECIZARE: Toate detaliile cu privire la modul de elaborare a ofertelor si la informatiile ce trebuie prezentate de catre operatorii economici interesati de participarea la selectia de oferte se regasesc in cuprinsul ANEXEI 1.
 5. Operatorii economici participanti la selectia de oferte au obligatia de a-si insusi toate cerintele minimale din capitolele ANEXEI 1 a prezentei invitatii de participare si de a elabora, in baza acestora, o oferta caracterizata prin originalitate, in care se vor preciza / detalia specificatiile tehnico-financiare si calitative ale produselor proprii din nomenclatoarele societatilor lor, inclusiv prin indicarea, dupa caz, a surselor de productie / marcilor / brand-urilor / altor procedee specifice sau altor informatii considerate utile pentru dovedirea conformitatii produselor ofertate cu cerintele minimale ale autoritatii contractante. In acest sens, autoritatea contractanta precizeaza ca NU VOR FI ADMISE OFERTE ALE CAROR CARACTERISTICI TEHNICE REPREZINTA SIMPLA COPIERE A SPECIFICATIILOR MINIMALE ENUNTATE DE AUTORITATEA CONTRACTANTA IN ANEXA 1.
 6. Oferta tehnico-financiara se va prezenta cadrul unui document scris, semnat de reprezentantul legal (cu nume in clar / calitatea in cadrul societatii ofertante, eventual functia detinuta) si stampilat. Oferta se va elabora pe baza modelului formularului din ANEXA 3 a prezentei invitatii de participare.
 7. NU sunt admise aproximari ale valorilor subtotale si totale ale pozitiilor ofertate, pentru a NU denatura corectitudinea competitiei intre operatorii economici participanti; in vederea evitarii oricaror inadvertente, preturile subtotale si totale se vor determina prin calcularea in fisier Excel, obligatoriu cu 2 zecimale.
 8. Data limită de solicitare a eventualelor clarificari: 13.10.2015, ora 13,00. Eventuale clarificari se pot solicita NUMAI pe fax, la nr. +4021 319.19.66 sau pe email, la adresa de posta electronica achizitiipublice@ase.ro. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta, in mod exclusiv, la link-ul https://achizitiipublice.ase.ro/, in spiritul principiilor transparentei, al tratamentului egal si al nediscriminarii.
 9. Termenul limită de primire / de depunere a ofertelor: 15.10.2015, ora 15,00. Ofertele se vor depune NUMAI in forma originala (semnate / stampilate in original), obligatoriu in plic inchis (sigilat), la urmatoarea adresa: Academia de Studii Economice din Bucuresti, imobilul Pavilionului Administrativ din strada Stanislas Cihoski nr. 5, sectorul 1, etajul 3 – camera 5313 – Serviciul Achizitii Publice – in zilele lucratoare, intre orele 08,30 – 16,00 (cu exceptia zilei de joi – 15.10.2015, cand primirea ofertelor se va realiza in intervalul orar 08,30 – 15,00). Pe plicul sigilat se vor inscrie urmatoarele mentiuni: OFERTA TEHNICO-FINANCIARA DE MATERIALE CONSUMABILE (RECHIZITE-PAPETARIE-BIROTICA) PENTRU PROIECTUL CU TITLUL “SUSTINEREA EXCELENTEI IN CERCETAREA STIINTIFICA DOCTORALA INTERDISCIPLINARA IN DOMENIILE ECONOMIC, MEDICAL SI AL STIINTELOR SOCIALE” – Cod identificare: POSDRU/187/1.5/S/155463.

NOTA: In plicul sigilat se va introduce, in mod obligatoriu, un certificat constatator de data recenta (eliberat in cursul anului 2015), emis de ORC teritorial, pe numele societatii ofertante (prezentat in fotocopie si certificat pentru conformitatea cu originalul, de catre reprezentantul legal al societatii si stampilat); VOR FI LUATE IN CONSIDERARE NUMAI OFERTELE PREZENTATE DE OPERATORI ECONOMICI CARE AU INREGISTRATE SI ACTIVATE LA O.R.C., CONFORM LEGII, CODURILE CAEN AFERENTE ACTIVITATILOR DE COMERT CU RIDICATA PENTRU TOATE GAMELE / SUBGAMELE DE PRODUSE SPECIFICATE IN DOCUMENTUL INTITULAT “SPECIFICATII TEHNICO-FINANCIARE” MATERIALE CONSUMABILE – ANEXA 1.

 1. NU ESTE ADMISA TRANSMITEREA / DEPUNEREA OFERTELOR LA O ALTA ADRESA A AUTORITATII CONTRACTANTE SAU INTR-O ALTA MODALITATE DE PREZENTARE (ex.: documente transmise prin telecopiere sau prin posta electronica).
 2. NU este admisa depasirea datei / orei limita de primire a ofertelor.
 3. NU va exista o sedinta de deschidere a ofertelor, avand in vedere aplicarea prevederilor art. 19 din OUG 34 / 2006, in realizarea achizitiei. Ofertele vor fi analizate, in sedinte ulterioare datei / orei limita de depunere, la sediul activitatilor Proiectului POSDRU ID_155463, de catre specialisti din echipa manageriala.
 4. Rezultatul selectiei de oferte: va fi transmis, in cadrul unei informări oficiale, prin fax si / sau email, fiecarui ofertant participant la selectie, urmata de confirmarea transmisiei comunicarii.
 5. Autoritatea contractanta va emite o comanda ferma de furnizare de produse catre operatorul economic castigator al selectiei de oferte.
 6. Nu se va solicita garantie de buna executie.
 7. Prezenta invitatie la selectia de oferte (inclusiv ANEXELE 1, 2 si 3) se publica pe site-ul propriu al Academiei de Studii Economice din Bucuresti http://www.ase.ro/, la link-ul https://achizitiipublice.ase.ro/, in spiritul principiilor transparentei si al asigurarii unei competitii reale intre operatorii economici care activeaza pe piata din domeniul materialelor consumabile din categoriile / subcategoriile rechizite-papetarie-birotica.

 

ANEXA 1_MATERIALE CONSUMABILE_POSDRU 155463_SPECIFICAŢII TEHNICO-FINANCIARE

 

ANEXA 1_MATERIALE CONSUMABILE_POSDRU 155463_SPECIFICAŢII TEHNICO-FINANCIARE

 

TABEL ANEXA 1_Materiale consumabile_POSDRU_155463_format editabil

 

ANEXA 2_MATERIALE CONSUMABILE_POSDRU 155463_MODELE ŞTAMPILE

 

ANEXA 3_MODEL OFERTA TEHNICO FINANCIARA_Materiale consumabile_POSDRU_155463