SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI DE SERVICII DE REPARARE ŞI DE ÎNTREŢINERE A ECHIPAMENTELOR DIN GRUPA 2 – UTILAJE TIPOGRAFICE ŞI COPY-PRINTERE – EXISTENTE ÎN DOTAREA TIPOGRAFIEI ASE

INVITAŢIE DE PARTICIPARE LA SELECŢIA DE OFERTE – Nr. 1566/20.04.2015

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti invită operatorii economici interesaţi să participe la SELECŢIA DE OFERTE PENTRU ATRIBUIREA UNUI CONTRACT DE SERVICII AL CĂRUI OBIECT ÎL CONSTITUIE “REPARAREA ŞI ÎNTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR DIN GRUPA 2 – UTILAJE TIPOGRAFICE ŞI COPY-PRINTERE – EXISTENTE ÎN DOTAREA TIPOGRAFIEI ASE”.

Termenul limită de primire / de depunere a ofertelor: 27.04.2015, ora 15,00.

Criteriul de atribuire:  Preţul cel mai scăzut.

Nu se solicită garanţie de participare.

Nu se solicită garanţie de bună execuţie pentru viitorul contract de furnizare.

Data limită de solicitare a clarificărilor:  data anterioară cu două zile lucrătoare datei limită de primire / depunere a ofertelor (respectiv data de 23.04.2015 inclusiv – până la ora 15,00). Solicitările de clarificare se pot transmite numai la nr. de fax +4021. 319.19.66 sau pe email – numai la adresa oficială de poştă electronicăachizitiipublice@ase.ro .

Detalii cu privire la modul de elaborare a ofertelor şi la documentele ce trebuie prezentate de ofertanţii participanţi la selecţie se regăsesc în cuprinsul Caietului de sarcini nr. 1564/20.04.2015, postat mai jos, atât în format pdf scanat, cu semnături şi ştampilă, cât şi în format editabil (document Word).

 

Caiet de sarcini II_Servicii de reparare-întreţinere_Echipamente Grupa 2_Tipografia ASE

 

Caiet sarcini reprografie_grupa 2