SELECŢIE DE OFERTE PENTRU ACHIZIŢIE DE VIDEOPROIECTOARE

Academia de Studii Economice din Bucureşti intenţionează să achiziţioneze prin CUMPĂRARE DIRECTĂ conform Art. 19 şi 191 din OUG 34/2006 „Videoproiectoare”, Cod CPV – 38652120-7, Beneficiar: Direcţia TIC Serviciul reţeleAcademia de Studii Economice din Bucureşti.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 4964/29.10.2015.

Termenul limită de răspuns la solicitările de clarificare: luni, 02.11.2015 – ora 12.00

Termenul limită de depunere / primire a ofertelor: marţi, 03.11.2015 – ora 12.00

Invitatie solicitare oferta videoproiectoare

Caiet de sarcini videoproiectoare

Formular-nr-1-declaratie-eligibilitate

Formular-nr-2-art-181

Formular-nr-3-art-69

Formular-nr-4-formular-oferta