SELECTIE CONSULTANȚI INDIVIDUALI (experți mediul de afaceri) – Proiectul privind învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universități – Acord de grant nr.174/SGU/NC/II

In baza Acordului de Grant nr. 174/SGU/NC/II din 10.09.2019, incheiat cu Ministerul Educatiei Nationale (MEN) – Unitatea de Management at Proiectelor cu Finantare Externs (UMPFE), Academia de Studii Economice din Bucuresti a accesat in cadrul Schemei de Granturi pentru universitati derulate in cadrul Proiectul privind invatamantul Secundar – ROSE un grant in valoare de 700.463,10 lei pentru implementarea subproiectului  „De Ia abandonul universitar Ia performanta in Business si Turism (Perform-BT)”

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării Serviciilor de consultanta, in cadrul proiectului mai sus mentionat, in conditiile specificate in lnvitatia de participare si Termenii de Referinta anexati.