RĂSPUNSURI CLARIFICĂRI_ CAIET DE SARCINI_INVITAŢIE DE PARTICIPARE 3150_14_07_2015 – SELECŢIE DE OFERTE DE„MATERIALE ŞI ARTICOLE PENTRU INSTALAŢII SANITARE ŞI PRODUSE CONEXE – pentru imobilele de învăţământ şi administrative

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti vine în întâmpinarea potenţialilor ofertanţi la selecţia de oferte sus-enunţată prin publicarea Setului 1 de clarificări- fişier format PDF, ce conţine răspunsurile la solicitările de clarificare formulate de un operator economic.

 

SET 1_CLARIFICĂRI_INVITATIE_3150_MAT_ART_SANITARE_ÎNVĂŢĂMÂNT_ADMINISTRATIV