LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE RENOVARE a cca. 50% din camerele și părțile comune ale imobilului de învățământ Cămin Moxa D al ASE Bucureşti – rest de executat

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza prevederilor Art. 7 Alin. 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, selecţia de oferte pentru atribuirea unui contract de execuţie de ”LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE RENOVARE a cca. 50% din camerele și părțile comune ale imobilului de învățământ Cămin Moxa D al ASE Bucureşti” – rest de executat.

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: „Lucrări de reparaţii generale şi de renovare” – COD CPV 45453000-7.

Valoarea maxim estimată a achiziţiei de lucrări: 140.351,96 lei fără TVA (valoarea maxim estimată nu include procentul de 2.3% aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute).

Termen limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 31.08.2016, ora 12.00.

Termen limită de depunere a ofertelor: 01.09.2016, ora 12.00.

Documente anexă:

  1. invitatie de participare
  2. Anexa 1 – Caiet de sarcini
  3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
  4. ANEXA 2_modele_FORMULARE_Lucrări Moxa D
  5. Formular cod_DEV – Lista privind cantitatile de lucrari fara valori