ERATA CU PRIVIRE LA ACHIZITIA DE LUCRARI DE REPARATII, RENOVARE SI IGIENIZARE BIROURI RECTOR, PRORECTORI SI SALILE DE CONSILIU DIN IMOBILUL ION N ANGELESCU

Dintr-o regretabila eroare, in cadrul documentelor anexa la invitatia de participare nr.3659/25.08.2016, nu a fost postat si documentul intitulat Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Formularul F1

Atasat regasiti documentul respectiv.

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Lucrari de renovare Imobil Ion Angelescu