INVITATIE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIŢIA DE „SERVICII DE TRADUCERE” – COD CPV: 79530000-8, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI POSDRU ID_53202

INVITATIE PARTICIPARE PENTRU ACHIZIŢIA DE „SERVICII DE TRADUCERE” – COD CPV:  79530000-8, ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI POSDRU ID_53202

 

Către

 

 OPERATORII ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE  LA SELECŢIA DE

OFERTE PENTRU ACHIZIŢIA DE „SERVICII DE TRADUCERE” – COD CPV:

 79530000-8,ÎN BENEFICIUL PROIECTULUI POSDRU ID_53202

 
 

Ref.: SELECŢIE DE OFERTE pentru achiziţia de „SERVICII DE TRADUCERE” – COD CPV: 79530000-8  în beneficiul Proiectului cu titlul “Competenţe avansate – profesionale şi de cercetare – în managementul riscului internaţional” – Contract POSDRU/86/1.2/S/53202 – Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureşti

 

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro