Invitație de participare pentru achiziția directă de materii prime pentru Tipografie – cartușe de toner

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenționează sa achiziționeze materii prime pentru tipografie – cartușe de toner.

Operatorii economici pot transmite oferta în condițiile specificate în caietul de sarcini, până la data 25.11.2019, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în LEI fără TVA.

În urma evaluării ofertelor depuse, operatorul economic câștigător va publica în SEAP oferta în vederea realizării achiziției directe.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Caiet de sarcini toner tipografie