Invitatie de participare la selectie de oferte pentru lucrari de inlocuire instalatii Camin Belvedere ASE

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează achiziția lucrarilor de  inlocuire traseu conducte apa calda, apa rece, incalzire in complexul de camine Belvedere – valoare estimata fara TVA – 259.611,55 lei.

Informatii suplimentare se regasesc in caietul de sarcini atasat.

Operatorii economici pot transmite ofertele (insotite de formularele completate), in conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana la data 07.10.2019, ora 14:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, cladirea Ion N. Angelescu, parter.

In urma evaluarii ofertelor depuse, se va solicita operatorului economic publicarea in SEAP a ofertei castigatoare in vederea realizarii achizitiei.

Caiet de sarcini BELVEDERE

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164 165 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular de oferta

Draft contract lucrari