Invitatie de participare achizitie directa Lucrari de reparatii generale si de renovare igienizare partiala a caminelor din Complex Belvedere

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul in Piata Romana nr. 6, Sectorul 1, intenţionează să achiziţioneze prin “achiziţie directă”, în conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr.34/2006 , Lucrari de reparatii generale si de renovare – igienizare partiala a caminelor din Complex Belvedere A6 – A8 (zugravit incaperi camine si reparatie atic Camin Belvedere A6), în conformitate cu solicitările din Caietul de sarcini anexat, încadrate în Cod CPV 45453000-7, denumire conform Nomenclator: Lucrari de reparatii generale si de renovare
LOCAŢIA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR: Cămine din Complex Belvedere A6-A8,
Bucureşti, Str. Chibzuinţei