Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I) pentru demararea lucrărilor de investiţii “Consolidare şi reabilitare imobil str. Mihail Moxa 5-7, corp C2 (B)”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de servicii de Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I) pentru demararea lucrărilor de investiţii “Consolidare şi reabilitare imobil str. Mihail Moxa 5-7, corp C2 (B), cod CPV: 71242000-6 –  Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor  (Rev. 2)

00. Expertiza corp B – Moxa ASE

01. Releveu foto – CORP B – Moxa

02

Anexa-Formulare-DALI Moxa

caiet de sarcini – DALI Moxa 5-7- final

Contract servicii DALI Moxa

instructiuni ofertanti DALI Moxa