DECIZIA CONSILIULUI NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR PRIVIND ACHIZITIA DE SERVICII DE PAZA, PROTECTIE SI MONITORIZARE

Catre,

Operatorii economici interesati

Decizia Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor pentru soluţionarea contestaţiilor înregistrate la Negociere prin publicarea unui anunţ de participare pe site-ul propriu www.achizitiipublice.ase.ro şi, concomitent, prin transmiterea de invitaţii de participare, prestatorilor recunoscuţi din domeniu, organizată în baza Normelor interne ale Academiei  de Studii Economice din Bucureşti, cu respectarea prevederilor Art. 35 – 38, Art. 56, Art. 2 alin. (2) şi Cap. IX din OUG 34/2006 (Invitaţia generică nr. 264/24.01.2014).

 

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro