Clarificare nr. 2 – din oficiu, la achizitia directa de „Lucrari de reparatii terase – imobil Eminescu”

Pentru asigurarea unei perioade suficiente pentru elaborarea unor oferte competitive, autoritatea contractanta prelungeste termenul de depunere a ofertelor cu o zi lucratoare, respectiv pana la data de 06.12.2017, inclusiv.