CLARIFICARE ANUNT_23.06.2015 referitor la SOLICITARE OFERTA PENTRU ACHIZITIA DE LUCRARI DE REFACERE HIDROIZOLATIE TERASA CAMIN MOXA D

Referitor la anuntul de solicitare de oferta pentru achizitia de LUCRARI DE REFACERE HIDROIZOLATIE TERASA CAMIN MOXA D, postat in data de 23.06.2015, un posibil ofertant a solicitat urmatoarea clarificare:

“In lista de material apare specificat denumirea comerciala a unui anumit material scos pe piata de un producator local fara sa apara si echivalent. Se doreste expres acest material sau se poate pune si un echivalent?”

Raspuns autoritate contractanta:

In conformitate cu prevederile art. 36 din OUG 34/2006

(1) In cazul in care autoritatea contractanta defineste specificatiile tehnice din caietul de sarcini, optand pentru modalitatea prevazuta la art. 35 alin. (6) lit. a)[ a) fie prin referire, de regula in urmatoarea ordine de prioritate, la standarde nationale care adopta standarde europene, la omologari tehnice europene, la standarde internationale sau la alte referinte de natura tehnica elaborate de organisme de standardizare europene; in cazul in care acestea nu exista, atunci specificatiile tehnice se definesc prin referire la alte standarde, omologari sau reglementari tehnice nationale privind utilizarea produselor sau proiectarea, calculul si executia lucrarilor. Orice astfel de referire trebuie sa fie insotita de mentiunea sau echivalent;], atunci nici o oferta nu poate fi respinsa pe motiv ca produsele sau serviciile prevazute in propunerea tehnica nu sunt conforme cu specificatiile precizate, daca ofertantul demonstreaza, prin orice mijloc adecvat, ca propunerea tehnica prezentata satisface intr-o maniera echivalenta cerintele autoritatii contractante definite prin specificatiile tehnice.​”

Avand in vedere aceste prevederi, va rog sa luati in considerare specificatia de “echivalent” pentru produsele solicitate si respectarea cel putin a caracteristicilor produsului specificat.

2. Totodata, referitor la acelasi anunt, la nr. de telefon al persoanelor de contact, respectiv al d-lui ing. Florian Mogila, nr. corect de telefon este 0728.88.10.80 (gresit 0728.88.10.81).

Va multumim,