Cerere de oferte achiziție „Echipamente informatice” Anul II Acord de grant 174/SGU/NC/II – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de „Echipamente informatice” Anul II în beneficiul subproiectului „De la abandonul universitar la performanţă în Business şi Turism (Perform-BT)”

 Acord de grant nr. 174/SGU/NC/II

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in documentele anexate.