ANUNŢ REFERITOR LA AMÂNAREA DATEI LIMITĂ DE PRIMIRE / DEPUNERE A OFERTELOR AFERENTE SELECŢIEI DE OFERTE ORGANIZATE ÎN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE “LUCRĂRI REPARAŢII – RENOVARE – 50% CAMERE + SPAŢII COMUNE CĂMIN MOXA D

ANUNŢ NR. ASE_SAP 2732/30.06.2016

Auoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti aduce la cunoştinţa tuturor potenţialilor ofertanţi interesaţi de participarea la selecţia de oferte sus-enunţată, publicată în baza Invitaţiei de participare nr. 2614/27.06.2016, în cadrul prezentului site, – concomitent cu publicarea, în SEAP, a Anunţului de publicitate voluntară cod [40280] din 27.06.2016 – amânarea termenului limită  de primire / depunere a ofertelor pentru data de 05.07.2016 (marţi), la ora limită 12,00 (a.m.), având în vedere primirea, din partea unor potenţiali ofertanţi, a unor solicitări de clarificare cu grad de complexitate relativ ridicat, care necesită formularea unor răspunsuri pertinente detaliate, din partea specialiştilor în construcţii ai instituţiei.

Din perspectiva sus-enunţată, autoritatea contractantă permite ofertanţilor care au depus / transmis deja oferte sau ale căror oferte sunt în curs de expediere spre destinaţie, să le retragă, în cazul în care aceştia consideră oportun.  Este posibil ca răspunsurile ce vor fi formulate la solicitările de clarificare ale potenţialilor ofertanţi să determine anumite modificări de structură în modul de elaborare a ofertelor.

ECHIPA SERVICIULUI ACHIZIŢII PUBLICE