ANUNT PARTICIPARE CUMPARARE DIRECTA “SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU/176/3.1/S/150673

Catre,
Societatile interesate
Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, sector 1, Piata Romana, nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului cu titlul „Fii tare! Tineri antrepenori responsabili”, contract de finanțare POSDRU/176/3.1/S/150673, cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, lansează, în calitate de autroitate contractantă, în baza OUG 34/2006, cu modificări și completări, procedura de cumpărare directă, in vederea achiziționării de „SERVICII DE AUDITARE FINANCIARA PENTRU CONTRACTUL DE FINANTARE POSDRU/176/3.1/S/150673”, cod CPV: 79212100-4 Servicii de auditare financiara (Denumire conform Nomenclator – Rev 2)

Anexe:
1.Informatii privind achizitii de serviciid de auditarefinanciara

2.Caiet de sarcini

3.Draft contract

4.Formulare