Anunt de atribuire privind achizitie bunuri – ”MATERIALE ATELIERE ȘI VIZITE DE LUCRU – ANUL II (LOT 2)” – în beneficiul subproiectului “Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO ”, acord de grant 55/SGU/NC/I.

Avand in vedere concluziile Raportului de evaluare nr. 1947/25.04.2019, Academia de Studii Economice in calitate de beneficiar, a atribuit  prin Modalitatea de achizitie: cerere de oferte, achizitia bunuri – ”MATERIALE ATELIERE ȘI VIZITE DE LUCRU – ANUL II (LOT 2)”  operatorului economic SC HOPE PROMO SRL, cu urmatoarele date de identificare: Adresa- STR.VALEA OLTULUI ,NR.31-35,SECT.6, Bucuresti, Cod de identificare fiscala:  RO 25668707, Telefon:  +40 723290375.

Atribuirea s-a realizat prin comanda SICAP DA22944702, si cu comanda fizica nr. DAP 2015/06.05.2019 cu durata de 7 zile lucratoare, de la finalizarea achizitiei, respectiv pana la 15.05.2019, cu o valoare de 2908 lei fara TVA (552.52 lei TVA) si o valoare totala de 3460.52 cu TVA.