ACORD CADRU DE FURNIZARE DE „ARTICOLE DE APARATURĂ ELECTRICĂ, COMPONENTE DE CIRCUITE ELECTRICE, MATERIALE ELECTRICE ŞI ALTE PRODUSE CONEXE ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE” – CERERE DE OFERTE OFFLINE, CU FAZĂ FINALĂ ELECTRONICĂ (O RUNDĂ)

ÎN ATENŢIA OPERATORILOR ECONOMICI INTERESAŢI SĂ PARTICIPE LA PROCEDURA DE CERERE DE OFERTE PENTRU INCHEIEREA UNUI ACORD CADRU DE FURNIZARE DE „ARTICOLE DE APARATURĂ ELECTRICĂ, COMPONENTE DE CIRCUITE ELECTRICE, MATERIALE ELECTRICE ŞI ALTE PRODUSE CONEXE ECHIPAMENTELOR ŞI INSTALAŢIILOR ELECTRICE”

Pe data de 10.04.2015, a fost publicată, în SEAP, Invitaţia de participare nr. 372458, aferentă procedurii de achiziţie publică sus-enunţate.

Subliniem că data limita de depunere a ofertelor, la procedura sus-menţionată, este 28.04.2015, ora 09:30. Data deschiderii ofertelor este 28.04.2015, ora 11:30.

Invitaţia de participare, documentatia de participare necesara elaborarii ofertelor  precum si orice  eventuale alte informaţii pot fi descărcate de pe site-ul: www.e-licitatie.ro (link-ul: https://www.e-licitatie.ro:8881/PUBLIC/RFQ/RFQInvitation/RFQInvitationView.aspx )