Achiztie Echipamente de încălzire centrală: vas de acumulare, schimbător de căldură, pompă de circulație centrală termică (montaj inclus)

Formulare

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art 7, alin (5)  din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, coroborate cu   prev. art. 43 din HG 395/2016:

– Echipamente de încălzire centrală: vas de acumulare, schimbător de căldură, pompă de circulație centrală termică (montaj inclus), cod CPV 39715210-2   pentru imobilul  A.S.E. situat  în  municipiul Covasna (str. Libertății nr. 4A, jud. Covasna)

 

Anexe:

–  Solicitare de oferte  nr. 3174/28.07.2016

–  Caiet de sarcini (specificatii tehnice )

–  Formulare ( Formular A, Formular B, Formular C)

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE