Achizitie servicii dezinsectie si deratizare

Referitor la Anuntul de publicitate SEAP nr.   83128  din 28.03.2017   –  anunt  privind achizitia   de  servicii dezinsectie –deratizare, publicat la adresa www.e-licitatie.ro, sectiunea Publicitate.Anunturi) , regasiti atasat documentele aferente achizitiei:

  • Caiet de sarcini
  • Instructiuni ofertanti
  • Model Contract si Anexe
  • Formulare (sheet –uri Excel):  Formular 1-  Centralizator de preturi, functie de suprafete si numar de prestatii (treceri);  Formular 2 –  Fundamentare preturi unitare (lei/mp); Formular 3 – Cantitate de insecticid/raticid utilizate la 1 trecere, functie de suprafetele pe    care se aplica