Achizitie servicii de reparații și întreținere parc auto ASE București cu piese incluse

Aveti atasat documentele de participare privind achizitia de servicii de reparații și întreținere parc auto ASE București cu piese incluse.

Termen limita de depunere a ofertelor: 11.04.2017, ora 14:00.

Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

Formular 1 Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formular 3 – Formular oferta

Formular 4 – Draft Contract Instructiuni ofertanti