Achizitie “Servicii de distributie apa plata la dozator si servicii conexe”

CATRE TOTI OPERATORII ECONOMICI INTERESATI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1 – CP: 010374, tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01, intenţionează să achiziţioneze, în conformitate cu prevederile art. 19 şi 191 din OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modifîcările şi completările ulterioare, „Servicii de distributie apa plata la dozator si servicii conexe , cod CPV 65100000-4

 

 Anexe

– Invitatie depunere oferte nr. 600/08.02.2016

– Specificatii tehnice

– Formulare

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE