ACHIZITIE SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER PENTRU OBIECTIV DE INVESTITII CAMIN OCCIDENTULUI

Autoritatea contractantă Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza dispoziţiilor Art. 19 şi 19˄1 din OUG 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare, o selecţie de oferte pentru atribuirea unui contract de prestări de servicii de dirigentie de santier pentru obiectivul de investitii Camin Occidentului.

Detaliile cu privire la modul de desfăşurare a selecţiei de oferte, la cerinţele minime obligatorii impuse şi la documentele solicitate operatorilor economici interesaţi să participe, în vederea atribuirii contractului de prestări de servicii, se regăsesc în Invitaţia de participare nr. 3529/04.08.2015.

Invitatie participare Occidentului

 

Caiet de Sarcini Occidentului

Formular nr 1 decl eligibilitate

Formular nr 3 -art.69

Formular nr 4 – formular oferta

Formularul nr 2 – art.181