Achizitie servicii catering PROIECT POSDRU/161/2.1/G/141194

ANUNȚ

în vederea achiziției prin  cumparare directă  de  servicii catering   pentru conferinta finală proiectului POSDRU/161/2.1/G/141194

 

Către,

Societatile interesate

 

Academia de Studii Economice din Bucureşti, cu sediul în București, sector 1, Piata Romana, nr. 6, în calitate de beneficiar al proiectului  cu titlul „A învăța practicând – a practica pentru a învăța!”, contract de finanțare POSDRU/161/2.1/G/141194, cofinanţat din Fondul Social European – Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013,  va achiztiona prin modalitatea de cumpărare directă  servicii catering, în conformitate cu prevederile solictarii de oferte nr. 4823/21.10.2015, anexată