Achizitie Perdele si draperii restaurant

Academia de Studii Economice din București intenționează să achiziționeze ”Perdele si draperii restaurant’’,  cod CPV 39510000-0 Articole textile de uz casnic (Rev.2)

Caracteristicile tehnice se regasesc in caietul de sarcini atașat. Nu se accepta oferte partiale.

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până cel târziu 09.04.2021, inclusiv la adresa de e-mail ana.ichim@ase.ro  și cristina.niculie@ase.ro.

Oferta financiara va fi transmisă în LEI fără TVA.

Criteriul de atribuire va fi „prețul cel mai scăzut”, in condițiile respectării criteriilor din caietul de sarcini.

În cazul în care  va fi desemnată câștigătoare oferta dumneavoastră, aceasta va fi postată în Catalogul SEAP.

Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

***In urma unei clarificari trimise din partea unui operator economic intesat sa participe ,autoritatea contractanta clarfica urmatoarele aspecte:

Cantitățile din caietul de sarcini  includ coeficient  de încrețire.

Dimensiunile sinelor sunt: 5 buc șina dubla  x 3,40 m, 3 buc șina simpla x 3,40 m si 1 buc șina simpla x 1, 45 m.

Material sine aluminiu.