Achiziție „Monitor PC”

Academia de Studii Economice din București organizează în beneficiul proiectului ”Dezvoltarea și consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și finanțe”, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea nr. 98/2016, achiziția directă pentru atribuirea contractului de furnizare de Monitor PC”, cod CPV: 30213300-8 – Computer de birou, în următoarele condiții:

  • Valoarea estimată maximă a achiziției: 2.857,14 lei fără TVA;
  • Caracteristici tehnice și informații suplimentare: conform caietului de sarcini și invitației de participare atașate.
  • Operatorii economici pot transmite oferta până la data 08.09.2021, inclusiv, la adresa de e-mail andreea.tancu@ase.ro.
  • Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fără TVA.
  • Nu se acceptă oferte parțiale/variante/oferte alternative.
  • NOTĂ: Referirile la o anumită marcă și/sau sistem de operare, precum și specificatile tehnice care indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licentă de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse și vor fi considerate ca avand mentiunea de «sau echivalent». Aceste specificatii vor fi considerate specificatii minimale din punct de vedere al performantei, indiferent de marca sau producator.
  • Plata va fi efectuată în contul dumneavoastră de trezorerie în termen maxim de 30 de zile de la primirea facturii de către beneficiar în conformitate cu Legea nr. 72/2013.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.