ACHIZITIE MATERIALE DE CONSTRUCTII SI MATERIALE DE FERONERIE

Academia de Studii Economice din Bucuresti doreste sa achizitioneze materiale de constructii si materiale de feronerie, conform specificatiilor tehnice si in cantitatile mentionate in caietul de sarcini atasat prezentului anunt.

Termen limita de depunere a ofertelor:05.02.2016 ora 12,00

Toate informatiile legate de modalitatea de derulare a acestei achizitii se regasesc in Invitatia de participare nr. 393/29.01.2016, atasata prezentului anunt.

 

Invitatie materiale constructii (1)

Caiet de sarcini

Formular nr 1 decl eligibilitate

Formular nr 3 -art.69

Formular nr 4 – formular oferta

Formular nr. 5

Formularul nr 2 – art.181