Achizitie “Lucrări de amenajare spațiu recreere la Centrul de Perfecționare Complex Predeal ”Ion Gh. Roșca”

Academia de Studii Economice din Bucuresti, organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de “Lucrări de amenajare spațiu recreere la Centrul de Perfecționare Complex Predeal ”Ion Gh. Roșca”, cod CPV: 45212100-7 – Lucrări de construcții de complexe pentru petrecerea timpului liber (Rev.2), in urmatoarele conditii:

Valoarea estimata maxima a achizitiei: 42.016,81 lei fara TVA;

Caracteristici tehnice si informatii suplimentare – conform caiet de sarcini atașat

Criteriul de atribuire: „pretul cel mai scazut”

Operatorii economici pot transmite ofertele, in conditiile specificate in caietul de sarcini atasat, pana cel târziu la data de 02.06.2021, inclusiv, la adresa de e-mail  adriana.buga@ase.ro si  cristina.niculie@ase.ro

Oferta dumneavoastră va fi transmisă în lei fara TVA.

Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.

Achiziția se va finaliza prin încheierea unui contract de lucrari.

Așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.