Achizitie licente software de inteligenta artificiala in beneficiul proiectului CERTRAN

caiet de sarcini inteligenta artificiala

In cadrul proiectului Certran, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de licente software de inteligenta artificiala.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 11.11.2019, ora 12:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter.

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 94.000,00 lei fara TVA.