Achizitie de servicii de telefonie pe baza de abonament

Academia de Studii Economice din București, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să achiziționeze servicii de telefonie pe baza de abonament.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 19.01.2021, ora 10:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro.

Nu se accepta oferte partiale/variante/oferte alternative.

Valoarea estimata a achizitiei 85.000,00 lei fara TVA.