SOLICITARE OFERTA FINANCIARA PIESA DE SCHIMB ASCENSOR_IMOBIL A.S.E.

In atentia operatorilor economici interesati,

Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, Piata Romana nr.6, Sector 1, intentioneaza sa achizitioneze, prin achizitie directa:

Denumire: piesa de schimb ascensor aflat in dotarea Academiei de Studii Economice din Bucuresti –
Imobile de invatamant – Imobilul din B-dul Dacia nr.41, Bucuresti, Sector 1
Încadrare în cod CPV: 42419510-4
Denumire conform Nomenclator: Piese pentru ascensoare

În cazul în care sunteţi interesaţi, vă rugăm să transmiteţi oferta dumneavoastră tehnică şi financiară până la data de 10.06.2015, cu respectarea specificatiilor din Invitatia atasata.

Solicitare de oferta_piesa de schimb ascensor_Imobil ASE