Contact

Compartimentul de ACHIZITII PUBLICE din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucuresti se afla in cadrul Academiei, la adresa: Piata Romana nr. 6, sector 1, Bucuresti, cod 010374, oficiul postal 22, Romania.

E-mail: achizitiipublice@ase.ro
Telefon: 021-319.19.01
Fax: 021-319.19.66