Arhive categorie: Anunturi

Cerere de oferte achizitie ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1 – LAPTOPURI, Lot 2 – ECHIPAMENT DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE – grant ROSE 35/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – ECHIPAMENTE INFORMATICE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Participare la Cererea de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, cererea de oferte pentru achizitia directa de ECHIPAMENTE INFORMATICE – în beneficiul subproiectului : „EAM în carieră – eficiență, ambiție și muncă în carieră” acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 5159/21.11.2018.

Anexa-6__Invitatie-oferta-ECHIP_INFORMATIC_35_SITE_nov_19

Achizitie echipamente informatice

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru ECHIPAMENTE INFORMATICE (notebook-uri, videoproiectoare, copiatoare)” in beneficiul proiectului Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor intreprinzatori, sustinerea angajarii durabile si a antreprenoriatului social in cadrul regiunii Sud-Est – SE – Social-Biz – Cod MySMIS: 105333

Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5103/19.11.2018
–  Anexa la Instructiuni pentru ofertanti – Formulare
– Specificații tehnice echipamente

Cerere de oferte ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1 – LAPTOPURI, Lot 2 – VIDEOPROIECTOR, Lot 3 – ECHIPAMENT DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE – grant ROSE 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – ECHIPAMENTE INFORMATICE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Participare la Cererea de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, cererea de oferte pentru achizitia directa de ECHIPAMENTE INFORMATICE – în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO”, acord de grant 55/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 4957/09.11.2018.

Anexa-6__Invitatie-oferta-ECHIP_INFORMATIC_55_SITE_nov_9

RAPORT DE EVALUARE privind cererea de oferte pentru ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE-grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare si notificarea privind cererea de oferte pentru achizitia de ”ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar -grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de oferte  cu nr. DAP 4368/08.10.2018, avand ca termen limita de depunere, data de 22.10.2018, ora 13.00.

Documente atasate

  • ROSE 55_Raport evaluare _ECHIP_INFO
  • Anexa 6.5- Notificare rezultat_ECHIP_INFO_55_SITE

Achizitie echipamente IT

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru echipamente informatice (Desktop PC, laptop, imprimanta si multifunctional), achiziție realizată în beneficiul proiectului cu titlul ”POC – SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ – SMARTRADE”

Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 4809/01.11.2018
–  Anexa la Instructiuni pentru ofertanti – Formulare
– Specificații tehnice echipanmenteInstructiuni pentru ofertanti III

Erata la anuntul de „Articole de birou, hârtie, carton și cartușe de tonere” postat in data de 22.10.2018

Dintr-o eroare de tastare la caietul de sarcini pozitia 4. Hartie copiator a fost trecuta eronat cantitatea de 60 topuri, cantitatea necesara corecta fiind de 10 topuri. Aceasta eroare a fost preluata si in formularul de oferta. Atasate se gasesc cele doua documente modificate conform necesarului.

Caiet de sarcini modificat

Formular-3-Formular de oferta

Articole de birou, hârtie, carton și cartușe de tonere

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43-46 din HG 395/2016, selectia de oferte pentru achiziția directă de Articole de birou, hârtie, carton și cartușe de tonere

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind-neîncadrarea-în-prev-art.-164-165-167-si-60-din-L98

Formular-3-Formular de oferta Instructiuni ofertanti

Caiet de sarcini

SELECTIE CONSULTANTI INDIVIDUALI – Proiectul privind Invatamantul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universitati – Acord de grant Nr. 75/SGU/NC/I

În baza Acordului de Grant nr. 75/SGU/NC/I, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Academia de Studii Economice din Bucuresti a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru universitati derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant in valoare de 615,584.54 lei,  pentru implementarea subproiectului „Succes si performanta in invatamantul universitar din domeniul Marketing” .

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – doctoranzi si experti din mediul de afaceri să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării de servicii de consultanță, in cadrul subproiectului mai sus mentionat, in conditiile specificate in Invitatia de participare si Termenii de Referinta anexati.

Anexa 5.2.2_Invitatie_participare_SCI_ROSE 75

Anexa 5_Achizitie servicii de consultanta_termeni de referinta_ROSE 75

Achizitie Lucrări de izolare fonică a instalației de răcire a apei (chiller), cod CPV 453230000-7

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de ofertă, în vederea atribuirii, prin achiziție directa, a contractului de Lucrări de izolare fonică a instalației de răcire a apei (chiller), cod CPV 453230000-7

Instructiuni Ofertanti

Caiet de sarcini lucrari de izolare fonica

 

Selectie de oferte ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1 – LAPTOPURI, Lot 2 – VIDEOPROIECTOR, Lot 3 – ECHIPAMENT DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE – grant ROSE 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – ECHIPAMENTE INFORMATICE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de ECHIPAMENTE INFORMATICE – în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 4368/08.10.2018.

Clarificare :

Pct. 5 din Invitatia de participare DAP 4368/08.10.2018 „5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 21. 10.2018, ora 13.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsăse modifica si va avea urmatorul continut:Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 22.10.2018, ora 13.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă”. 

Anexa 6__Invitatie oferta ECHIP_INFORMATIC_55_SITE