Arhive categorie: Anunturi

RAPORTUL DE EVALUARE privind selectia unui consultant individual pentru realizarea de „Servicii de consultanta individuala-doctoranzi” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar (ROSE)

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia unui consultant individual pentru realizarea de „Servicii de consultanta individuala-doctoranzi” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar (ROSE), procedura de selectie fiind lansata in data de 13.12.2017, avand ca termen limita  de depunere a dosarelor de candidatura data de 21.12.2017, ora 16:00.

 

ROSE Proiect Evaluare

Documente atasate

Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I) pentru demararea lucrărilor de investiţii „Consolidare şi reabilitare imobil str. Mihail Moxa 5-7, corp C2 (B)”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de servicii de Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I) pentru demararea lucrărilor de investiţii „Consolidare şi reabilitare imobil str. Mihail Moxa 5-7, corp C2 (B), cod CPV: 71242000-6 –  Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor  (Rev. 2)

00. Expertiza corp B – Moxa ASE

01. Releveu foto – CORP B – Moxa

02

Anexa-Formulare-DALI Moxa

caiet de sarcini – DALI Moxa 5-7- final

Contract servicii DALI Moxa

instructiuni ofertanti DALI Moxa

 

SELECȚIE CONSULTANȚI NDIVIDUALI – Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universitati – Acord de grant nr. 55/SGU/NC/I

 

În baza Acordului de Grant nr. 55/SGU/NC/I, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Academia de Studii Economice din Bucuresti a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru universitati derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant în valoare de 679997.47 lei pentru implementarea subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO” .

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – doctoranzi să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării de servicii de consultanță, in cadrul proiectului mai sus mentionat, in conditiile specificate in Invitatia de participare si Termenii de Referinta anexati.

Anexa 5.2.2_Invitatie_participare_SCI_13_12_2017

Anexa 5_Achizitie servicii de consultanta_Termeni de referinta_13_12_2017

Achizitie directa de „Lucrari de reparatii la fatada si dusuri camine C1, C2 Agronomie”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Lucrari de reparatii la fatada si dusuri camine C1, C2 Agronomie, cod CPV: – 45453000-7  Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev 2).

Anexa-Formulare-lucrari-Agronomie

Caiet sarcini Agronomie C1-C2

Instructiuni ofertanti Agronomie

Model-contract-achizitie-lucrari-C1-C2 Agronomie

 

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1 pentru achizitia directa de „Lucrari de reabilitare terasa si curte imobil “Stanislav Cihoschi”

In data de 17.11.2017 a fost primita o solicitare de clarificari de la un operator economic in legatura cu achizitia directa „LUCRARI DE REABILITARE TERASA SI CURTE IMOBIL STANISLAV CIHOSCHI”

Intrebare: In urma publicarii in SEAP a anuntului de publicitate cu nr. 139002/17.11.2017, va rugam sa ne transmiteti o data si un program in care poate fi vizitat amplasamentul lucrarii, astfel incat sa fie prezent/e si persoana/persoanele care poate da mai multe detalii de natura tehnica legate de lucrarea in cauza.

Raspuns: Vizionarea amplasamentului situat in Bucuresti, sector 1, strada Stanislav Cihoschi nr. 5, in vederea ofertarii achizitiei directe LUCRARI DE REABILITARE TERASA SI CURTE IMOBIL STANISLAV CIHOSCHI”, se va face maine 21.11.2017, in intervalul 09:00 – 12:00, persoana de contact fiind Domnul Florian MOGÎLĂ, telefon 0728.881.080, cu o programare telefonica in prealabil.