Arhive categorie: Anunturi

Invitatie de participare la selectie de oferte pentru cursuri de perfectionare

Formular-3-Formular oferta Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164 165 167 si 60 din L98

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează achiziția cursurilor de:

 • pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU) – 5 persoane / valoare estimata 3.500,00  lei fara TVA
 • pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist) – 31 persoane / valoare estimata 9.145, 00  lei fara TVA
 • pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru inspector protectie civila) – 1 persoana / valoare estimata 700, 00  lei fara TVA

 

Informatiile specifice fiecarui tip de curs de pregatire profesionala sunt mentionate mai jos.

 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU)
 • autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala
 • instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani
 • certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului
 1. Pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist)

–    autorizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala

– instruirea va fi efectuata de companie avizata Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani

– emitere talon pentru vize anuale

– valabilitatea autorizarii – 4 ani

– certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului

 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru inspector protectie civila)
 • autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala
 • instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani
 • certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului

Operatorii economici pot transmite ofertele (insotite de formularele completate) pentru cele trei categorii de cursuri sau oferta separata pe fiecare categorie de curs, in conditiile specificate mai sus, pana la data 13.09.2019, ora 11:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter.

Erata la anuntul Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea achizitionarii cursurilor de pregatire profesionala – postat in data de 03.09.2019

Dintr- o eroare, nu au fost mentionate numarul persoanelor care vor sustine curusurile/tip de curs si valoarea estimata a acestora.

Asadar, gasiti mai jos aceste informatii dupa cum urmeaza:

 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru servant pompier) – 35 persoane / valoare estimata 17.500, 00  lei fara TVA
 2. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU) –  5 persoane / valoare estimata 3.500, 00  lei fara TVA
 3. Pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist) – 31 persoane / valoare estimata 9.145, 00  lei fara TVA
 4. Pregatire profesionala in domeniul igiena (participare la cursuri pentru asimilarea notiunilor fundamentale de igiena) – 117 persoane / valoare estimata 11.700, 00  lei fara TVA

 

 

 

 

 

 

 

 

Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea achizitionarii cursurilor de pregatire profesionala

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164 165 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează achiziția cursurilor de:

 • pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru servant pompier)
 • pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU)
 • pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist)
 • pregatire profesionala in domeniul igiena (participare la cursuri pentru asimilarea notiunilor fundamentale de igiena)

Informatiile specifice fiecarui tip de curs de pregatire profesionala sunt mentionate mai jos.

 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru servant pompier)
 • autorizat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala
 • instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani
 • certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului
 1. Pregatire profesionala in domeniul situatiilor de urgenta (participare la cursuri de perfectionare pentru cadru tehnic PSI/SU)
 • autorizat de Autoritatea Naţională pentru Calificări, Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala
 • instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani
 • certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului
 1. Pregatire profesionala (participare la cursuri de fochist)

– autorizat de Ministerul Muncii şi Justiţiei  Sociale si Ministerul Educaţiei Naţionale si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala

– instruirea va fi efectuata de companie avizata Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, cu formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani

– emitere talon pentru vize anuale

– valabilitatea autorizarii – 4 ani

– certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului

 1. Pregatire profesionala in domeniul igiena (participare la cursuri pentru asimilarea notiunilor fundamentale de igiena)

– autorizat de Ministerul Educaţiei Naţionale si Ministerul Sanatatii si finalizat cu certificat de absolvire si supliment de competente cu recunoastere nationala si internationala

– instruirea va fi efectuata de formatori cu experienta profesionala de peste 10 ani

– certificatele de calificare se vor emite in termen de 30 zile de la data sustinerii examenului.

Operatorii economici pot transmite ofertele (insotite de formularele completate) pentru cele patru categorii de cursuri sau oferta separata pe fiecare categorie de curs, in conditiile specificate mai sus, pana la data 06.09.2019, ora 13:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter.

 

Mobilier 2212, 3305 si 3404

CS Mobilier 2212 3305 3404

In cadrul proiectului Certran, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de mobilier a salilor 2212, 3305 si 3404.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 02.09.2019, ora 16:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter, sala 0023.

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 67.227,00 lei fara TVA.

Documente atasate

Lucrari de amenajare a salii 2211

CS sala 2211

In cadrul proiectului Certran, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția lucrarilor de amenajare a salii 2211.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 30.08.2019, ora 13:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro sau la registratura ASE, din Piata Romana, nr.6, str. Caderea Bastiliei, cladirea Ion N. Angelescu, parter, sala 0023.

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 56.469.72 lei fara TVA.

Documente atasate

Solicitare de oferte achiziție CARTUȘE TONER grant 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza solicitarea de oferte de CARTUȘE TONER  în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO ”, acord de grant 55/SGU/NC/I. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

Invitatie oferta _TONERE_ROSE 55_site

Documente atasate

ACHIZITE ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează să achiziționeze 9 elevatoare cu senile pentru urcat si coborât scări si 1 elevator pășitor pentru urcat si coborât scări necesare persoanelor cu dizabilități locomotorii fapt pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de produse – ELEVATOARE PENTRU PERSOANE CU DIZABILITATI – pentru a asigura accesul facil in imobilele Direcțiilor Administrative si Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice Bucuresti.

Operatorii economici pot transmite ofertele pentru ambele categorii de produse sau oferta separata pe fiecare categorie de produs, in conditiile specificate in caietul de sarcini si in Invitatia de participare , anexate.

Caiet_de_sarcini_elevatoare_persoane_dizabilitati

Invitatie participare achizitie elevatoare_31.07.2019

Servicii VTP(verificare tehnica periodica ) a instalațiilor sub presiune; cazanele si supapele de siguranta ale instalatiilor sub presiune;

Autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București, intenţionează achiziția Serviciilor VTP(verificare tehnica periodica ) a instalațiilor sub presiune; cazanele si supapele de siguranta ale instalatiilor sub presiune pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in caietul de sarcini si in Invitatia de participare  anexate.

Achizitie laptop-uri, imprimante laser si telefoane mobile in beneficiul proiectului SUSCHOICE

In cadrul proiectului SUSCHOICE – „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications”, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor descrise in caietul de sarcini atasat.

Caiet de sarcini SUSCHOICE

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 24.07.2019, ora 16:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Bugetul total, estimativ aprobat, pentru achizitia mai sus mentionata este 55,999.99 lei fara TVA, fiind compus din:

 • 29.411,76 lei fara TVA – laptop-uri
 • 16.806,72 lei fara TVA – imprimante laser
 • 9.781,51 lei fara TVA – telefoane mobile

 

Documente atasate

Achizitie laptop-uri, imprimante laser si telefoane mobile in beneficiul proiectului SUSCHOICE

Caiet de sarcini SUSCHOICE

In cadrul proiectului SUSCHOICE – „Towards Sustainable Food and Drink Choices among European Young Adults: Drivers, Barriers and Strategical Implications”, autoritatea contractantă ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în București, Piața Romană nr.6 sector 1 București,  intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția produselor descrise in caietul de sarcini atasat.

Operatorii economici pot transmite oferte in conditiile specificate in caietul de sarcini anexat, pana la data 19.07.2019, ora 11:00, la adresa de e-mail achizitiipublice@ase.ro

Bugetul estimativ aprobat pentru achizitia mai sus mentionata este 55,999.99 lei fara TVA.

 

Documente atasate