Arhive categorie: Anunturi

Achizitie directa de „Lucrari de reparatii la fatada si dusuri camine C1, C2 Agronomie”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Lucrari de reparatii la fatada si dusuri camine C1, C2 Agronomie, cod CPV: – 45453000-7  Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev 2).

Anexa-Formulare-lucrari-Agronomie

Caiet sarcini Agronomie C1-C2

Instructiuni ofertanti Agronomie

Model-contract-achizitie-lucrari-C1-C2 Agronomie

 

Raspuns la solicitarea de clarificari nr. 1 pentru achizitia directa de „Lucrari de reabilitare terasa si curte imobil “Stanislav Cihoschi”

In data de 17.11.2017 a fost primita o solicitare de clarificari de la un operator economic in legatura cu achizitia directa „LUCRARI DE REABILITARE TERASA SI CURTE IMOBIL STANISLAV CIHOSCHI”

Intrebare: In urma publicarii in SEAP a anuntului de publicitate cu nr. 139002/17.11.2017, va rugam sa ne transmiteti o data si un program in care poate fi vizitat amplasamentul lucrarii, astfel incat sa fie prezent/e si persoana/persoanele care poate da mai multe detalii de natura tehnica legate de lucrarea in cauza.

Raspuns: Vizionarea amplasamentului situat in Bucuresti, sector 1, strada Stanislav Cihoschi nr. 5, in vederea ofertarii achizitiei directe LUCRARI DE REABILITARE TERASA SI CURTE IMOBIL STANISLAV CIHOSCHI”, se va face maine 21.11.2017, in intervalul 09:00 – 12:00, persoana de contact fiind Domnul Florian MOGÎLĂ, telefon 0728.881.080, cu o programare telefonica in prealabil.

Achizitie directa de „Lucrari de reabilitare terasa si curte imobil “Stanislav Cihoschi”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Lucrari de reabilitare terasa si curte imobil “Stanislav Cihoschi, cod CPV: – 45453000-7  Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev 2).

Anexa-Formulare-lucrari-Cihoschi

caiet sarcini Cihoschi

instructiuni ofertanti terasa Cihoschi

model-contract-achizitie-lucrari- Cihoschi final

Achizitie directa de „Lucrari de reabilitare terasa si fatade imobil “Virgil Madgearu”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Lucrari de reabilitare terasa si fatade imobil Virgil Madgearu, cod CPV: – 45453000-7  Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev 2).

Anexa-Formulare-lucrari-Dorobanti

caiet de sarcini Dorobanti si cantitati de lucrari

instructiuni ofertanti terasa Dorobanti

model-contract-achizitie-lucrari- Dorobanti final

CLARIFICAREA nr. 1/17.11.2017: Avand in vedere neconcordanta intre „Anexa 2 la Formularul de ofertă-CENTRALIZATOR DE PRETURIsiLista de cantitatidin caietul de sarcini, respectiv pozitia 20 – „Desfacere tamplarie metalica si inlocuire cu tamplarie PVC- 5 camere”autoritatea contractanta precizeaza ca la elaborarea ofertei de catre operatorii interesati sa participe,  se va lua in considerare cantitatea corecta din „caietul de sarcini – LISTA DE CANTITATI Reabilitare terasa si fatade imobil ”Virgil Madgearu  Calea Dorobantilor nr.15-17„, pozitia 20 „Desfacere tamplarie metalica si inlocuire cu tamplarie PVC- 5 camere”respectiv 510 mp.

Achizitie Directa de „ Stingătoare pentru Direcția Administrativă”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de Stingătoare pentru Direcția Administrativă”, cod CPV: – 35111300-8 Extinctoare 

Caiet de sarcini

Formulare stingatoare

Instructiuni pentru ofertanti

Achizitie de Materiale si echipamente P.S.I. pentru căminele Direcției Sociale

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de „Materiale si echipamente P.S.I. pentru căminele Direcției Sociale”, cod CPV: – 44480000-8 Diverse echipamente de protecție împotriva incendiilor si 35111300-8 Extinctoare

Anexe – Formulare

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti

Documente atasate

SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ŞI REÎNCĂRCARE STINGĂTOARE PENTRU IMOBILELE DIRECŢIEI ADMINISTRATIVE ŞI PENTRU CAMINELE ȘI CANTINELE DIRECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de „Servicii de verificare, reparare şi reîncărcare stingătoare pentru imobilele Direcţiei Administrative şi pentru caminele și cantinele Direcţiei Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti”, cod CPV: – 50410000-2 „Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control”

Anexe-formulare servicii stingatoare

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti