Arhive categorie: Anunturi

Achizitie “SERVICII DE MEDICINA MUNCII”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii de Medicina Muncii”, cod CPV: – 85147000-1  Servicii de medicina muncii (Rev 2)

Anexe – Caiet Sarcini Medicina Muncii

caiet de sarcini

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Invitatie selectie de oferte

Model Contract 2018

Selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii pentru Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) – „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea spațiilor din imobilul de învățământ ”Mihai Eminescu” din b-dul Dacia nr. 41, sector 1, București”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de servicii pentru Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) – „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea spațiilor din imobilul de învățământ ”Mihai Eminescu” din b-dul Dacia nr. 41, sector 1, București, cod CPV: 71241000-9 –  Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev. 2), in conditiile specificate in documentatia atasata.

Anexa-Formulare-DALI EMINESCU

caiet sarcini DALI_Eminescu

Contract servicii DALI EMINESCU

instructiuni ofertanti DALI EMINESCU

Selectie de oferte MATERIALE DE CONSTIENTIZARE – grant ROSE 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – MATERIALE DE CONSTIENTIZARE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de MATERIALE DE CONSTIENTIZARE – în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 1508/13.04.2018

Anexa 6__Invitatie oferta PROMO_55_SITE_AD

Cerere de oferte ”MATERIALE ATELIERE ȘI VIZITE DE LUCRU – ANUL I (LOT 1)”, grant 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de MATERIALE ATELIERE ȘI VIZITE DE LUCRU – ANUL I (LOT 1)  în beneficiul subproiectului Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO ”, acord de grant 55/SGU/NC/I. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

Anexa 6__Invitatie oferta ATEL_55_SITE

Documente atasate

Cererea de oferte de MATERIALE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE – ANUL I (LOT 1) –  acord de grant 35/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – MATERIALE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE – ANUL I (LOT 1)  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație de participare  la cererea de oferte 

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de MATERIALE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE – ANUL I (LOT 1) – în beneficiul subproiectului EAM în carieră – eficiență, ambiție și muncă în carieră”, acord de grant 35/SGU/NC/I.

Operatorii economici sunt invitati sa transmita oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

Anexa 6__Invitatie oferta BIROTICA 35_site

Selectie de oferte ”KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL I” in cadrul grantului 35/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL I  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL I – în beneficiul subproiectului „EAM în carieră – eficiență, ambiție și muncă în carieră”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 1488/13.04.2018

Anexa 6__Invitatie oferta KIT_35_site_ADAnexa 6__Invitatie oferta KIT_35_site_AD

Documente atasate

RAPORTUL DE EVALUARE privind selectia unui consultant individual pentru realizarea de „Servicii de consultanta individuala-doctoranzi” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar (ROSE)

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia unui consultant individual pentru realizarea de „Servicii de consultanta individuala-doctoranzi” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar (ROSE), procedura de selectie fiind lansata in data de 13.12.2017, avand ca termen limita  de depunere a dosarelor de candidatura data de 21.12.2017, ora 16:00.

 

ROSE Proiect Evaluare

Documente atasate

Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I) pentru demararea lucrărilor de investiţii „Consolidare şi reabilitare imobil str. Mihail Moxa 5-7, corp C2 (B)”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de servicii de Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Investiţii (D.A.L.I) pentru demararea lucrărilor de investiţii „Consolidare şi reabilitare imobil str. Mihail Moxa 5-7, corp C2 (B), cod CPV: 71242000-6 –  Pregatire de proiecte si proiectare, estimare a costurilor  (Rev. 2)

00. Expertiza corp B – Moxa ASE

01. Releveu foto – CORP B – Moxa

02

Anexa-Formulare-DALI Moxa

caiet de sarcini – DALI Moxa 5-7- final

Contract servicii DALI Moxa

instructiuni ofertanti DALI Moxa