Arhive categorie: Anunturi

„Servicii de expertiza tehnică, proiectare și asitență tehnică lucrări de restaurare fațadă, refacere hidroizolație subsol tipografie si instalatii imobil Piața Romană 6 ”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de ofertă, în vederea atribuirii, prin achiziție directa, a contractului de Servicii de expertiza tehnică, proiectare și asitență tehnică lucrări de restaurare fațadă, refacere hidroizolație subsol tipografie si instalatii imobil Piața Romană 6 ”, cod CPV 71319000-7

 

 

 

 

Achizitie echipamente IT (REPOSTARE)

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin. 5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru echipamente informatice (Desktop PC, laptop, imprimanta si multifunctional), achiziție realizată în beneficiul proiectului cu titlul ”POC – SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ – SMARTRADE”

 

 

 

 

 

Achizitie echipamente IT

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru echipamente informatice (Desktop PC, laptop, imprimanta si multifunctional), achiziție realizată în beneficiul proiectului cu titlul ”POC – SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ – SMARTRADE”

Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 3499/09.08.2018
– Formulare
– Specificații tehnice echipanmente

Achizitie articole marunte de birou, suporturi de memorie si cartuse de toner in benecifiul proiectului FSS4-ICESS

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru articole marunte de birou, suporturi de memorie si cartuse de toner, in beneficiul proiectului FSS 4 – Conferinta Internationala Universitara de Economie si Stiinte Sociale (ICESS).

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Instructiuni si conditii desfasurare selectie de oferte

Renovare imobil Virgil Madgearu, corp B, din Calea Dorobanților, nr. 15, Sector 1, București – Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de oferte în vederea atribuirii, prin achiziție directa,  a contractului de Renovare imobil Virgil Madgearu, corp B, din Calea Dorobanților, nr. 15, Sector 1, București – Înlocuire tâmplărie existentă cu tâmplărie PVC”, Coduri CPV: 45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare; 45421000-4 -Lucrari de tamplariei, in conditiile de mai jos.

Termen de depunere 10.08.2018 inclusiv

Caiet de sarcini ferestre Dorobanti 2_fin

Formulare-lucrari-Dorobanti 2

Instructiuni-ofertanti-Dorobanti 2

Model-contract-achizitie-lucrari-Dorobanti 2,

Selectie de oferte SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPY PRINTERE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI

Academia de Studii Economica din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPY PRINTERE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI”, in conditiile din documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 29.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIPO

CAIET DE SARCINI SERVICE ECHIP TIPO_ 2018

Instructiuni ofertanti service TIPOGRAFIE

SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPIATOARE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI

Academia de Studii Economica din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPIATOARE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI”, cu două LOTURI:

  • Lot 1 – Servicii de reparații și întreținere echipamente tipografice și copy printere cu piese incluse
  • Lot 2 – Servicii de reparații și întreținere copiatoare cu piese incluse

in conditiile descrise in Instructiunile pentru ofertanti si documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 25.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIPO

CAIET DE SARCINI SERVICE ECHIP TIPO_ 2018

Instructiuni ofertanti service TIPOGRAFIE

SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE PENTRU DIRECTIA TIC

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, selectia de oferte, pentru atribuirea, prin modalitatea de achizitie directa, a contractului de SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE PENTRU DIRECTIA TIC, in conditiile descrise in Instructiunile pentru ofertanti si documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 22.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIC

CAIET DE SARCINI SERVICE TIC_2018

Instructiuni ofertanti service TIC

Achizitie directa de „Lucrari de reabilitare imobil Virgil Madgearu, corp C str. Al. Macedonski nr. 2” – RELANSARE

Anexe CS

Caiet de sarcini ferestre Macedonski

Formulare-lucrari-Madgearu-corp-C

Instructiuni-ofertanti-Madgearu-corp-C-2

Model-contract-achizitie-lucrari-Madgearu-corp-C

Achizitie “SERVICII DE MEDICINA MUNCII”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii de Medicina Muncii”, cod CPV: – 85147000-1  Servicii de medicina muncii (Rev 2)

Anexe – Caiet Sarcini Medicina Muncii

caiet de sarcini

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Invitatie selectie de oferte

Model Contract 2018