Arhive autor: achizitii

Achizitie Sistem de securitate IT Perimetrala

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru Sistem de securitate IT Perimetrala , Cod CPV: 32580000-2, Denumire cf. Nomenclator: Echipament de prelucrare a datelor
Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5745/14.12.2018
– Specificații tehnice

Achizitie Chiller 178 KW

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru Chiller cod CPV: 42512300-1 , Denumire cf. Nomenclator: unități de climatizare
Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5746/14.12.2018
– Specificații tehnice

 

Documente atasate

Achizitie Sistem de sonorizare amfiteatre

 

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru Sistem de sonorizare amfiteatre, cod CPV : 32342410-9
Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5744/14.12.2018
– Specificații tehnice

 

Achizitie Sistem back-up de date

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru Sispteme Back up de date, cod CPV 48710000-8, denumire cf Nomenclator CPV pachete software pentru copii de siguranță (backup) sau recuperare
Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 5743/14.12.2018
– Specificații tehnice

 

RAPORT DE EVALUARE privind cererea de oferte pentru ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE-grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare si notificarea privind cererea de oferte pentru achizitia de ”ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar -grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de oferte  din 12.11.2018, avand ca termen limita de depunere, data de 21.11.2018, ora 13.00.

Raport_evaluare_echipamente_informatice_ROSE_55

SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ŞI REÎNCĂRCARE STINGĂTOARE PENTRU IMOBILELE DIRECŢIEI ADMINISTRATIVE ŞI PENTRU CAMINELE ȘI CANTINELE DIRECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de „Servicii de verificare, reparare şi reîncărcare stingătoare pentru imobilele Direcţiei Administrative şi pentru caminele și cantinele Direcţiei Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti”, cod CPV: – 50410000-2 „Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control”

Anexe-formulare servicii stingatoare

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti

SELECTIE DE OFERTE -„MATERIALE EDUCATIONALE – PUBLICATII DE SPECIALITATE (carti,reviste) – Proiectul privind Invatamantul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universitati – Acord de grant Nr. 75/SGU/NC/I

În baza Acordului de Grant nr. 75/SGU/NC/I, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Academia de Studii Economice din Bucuresti a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru universitati derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant in valoare de 615,584.54 lei,  pentru implementarea subproiectului „Succes si performanta in invatamantul universitar din domeniul Marketing” .

Invitatie de participare – selectie de oferte materiale educationale ROSE 75 SGU

SPECIFICATII TEHNICE MATERIALE EDUCATIONALE PROIECT ROSE 75 SGU

Selectie de oferte ”KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL II” in cadrul grantului 35/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL II  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL II – în beneficiul subproiectului „EAM în carieră – eficiență, ambiție și muncă în carieră”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația atașată.

Anexa 6__Invitatie oferta KIT_35_nov_18

Documente atasate

RAPORTUL DE EVALUARE privind selectia unui consultant individual pentru realizarea de „Servicii de consultanta individuala” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar (ROSE) – Acord de grant Nr. 75/SGU/NC/I

Atasat, regasiti raportul de evaluare privind selectia unui consultant individual pentru realizarea de „Servicii de consultanta individuala” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar (ROSE), procedura de selectie fiind lansata in data de 16.10.2018, avand ca termen limita  de depunere a dosarelor de candidatura data de 24.10.2018, ora 16:00.

Raport de evaluare_consultant individual_75 SGU

Achizitie „Lucrări de reparație ale sistemelor de detecție și averizare, a iluminatului de permanență, a sistemelor de hidranți și documentație autorizări ISU – imobil Cihoschi nr. 9 (sala sport)”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru „Lucrări de reparație ale sistemelor de detecție și averizare, a iluminatului de permanență, a sistemelor de hidranți și documentație autorizări ISU – imobil Cihoschi nr. 9 (sala sport)”