Arhive autor: achizitii

Selectie de oferte SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPY PRINTERE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI

Academia de Studii Economica din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPY PRINTERE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI”, in conditiile din documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 29.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIPO

CAIET DE SARCINI SERVICE ECHIP TIPO_ 2018

Instructiuni ofertanti service TIPOGRAFIE

SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPIATOARE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI

Academia de Studii Economica din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE TIPOGRAFICE SI COPIATOARE (CU PIESE INCLUSE) PENTRU TIPOGRAFIA ASE BUCURESTI”, cu două LOTURI:

  • Lot 1 – Servicii de reparații și întreținere echipamente tipografice și copy printere cu piese incluse
  • Lot 2 – Servicii de reparații și întreținere copiatoare cu piese incluse

in conditiile descrise in Instructiunile pentru ofertanti si documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 25.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIPO

CAIET DE SARCINI SERVICE ECHIP TIPO_ 2018

Instructiuni ofertanti service TIPOGRAFIE

SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE PENTRU DIRECTIA TIC

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, selectia de oferte, pentru atribuirea, prin modalitatea de achizitie directa, a contractului de SERVICII DE REPARATII ȘI INTRETINERE ECHIPAMENTE INFORMATICE PENTRU DIRECTIA TIC, in conditiile descrise in Instructiunile pentru ofertanti si documentatia de selectie, anexate prezentului Anunt. Termen limita de transmitere a ofertelor: 22.06.2018

Anexa-Formulare_SERVICE_TIC

CAIET DE SARCINI SERVICE TIC_2018

Instructiuni ofertanti service TIC

Achizitie directa de „Lucrari de reabilitare imobil Virgil Madgearu, corp C str. Al. Macedonski nr. 2” – RELANSARE

Anexe CS

Caiet de sarcini ferestre Macedonski

Formulare-lucrari-Madgearu-corp-C

Instructiuni-ofertanti-Madgearu-corp-C-2

Model-contract-achizitie-lucrari-Madgearu-corp-C

Achizitie “SERVICII DE MEDICINA MUNCII”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii de Medicina Muncii”, cod CPV: – 85147000-1  Servicii de medicina muncii (Rev 2)

Anexe – Caiet Sarcini Medicina Muncii

caiet de sarcini

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Invitatie selectie de oferte

Model Contract 2018

Selectie de oferte pentru atribuirea contractului de servicii pentru Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) – „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea spațiilor din imobilul de învățământ ”Mihai Eminescu” din b-dul Dacia nr. 41, sector 1, București”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de servicii pentru Elaborare Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenții (D.A.L.I) – „Consolidarea, reabilitarea și modernizarea spațiilor din imobilul de învățământ ”Mihai Eminescu” din b-dul Dacia nr. 41, sector 1, București, cod CPV: 71241000-9 –  Studii de fezabilitate, servicii de consultanta, analize (Rev. 2), in conditiile specificate in documentatia atasata.

Anexa-Formulare-DALI EMINESCU

caiet sarcini DALI_Eminescu

Contract servicii DALI EMINESCU

instructiuni ofertanti DALI EMINESCU

Selectie de oferte MATERIALE DE CONSTIENTIZARE – grant ROSE 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – MATERIALE DE CONSTIENTIZARE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de MATERIALE DE CONSTIENTIZARE – în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 1508/13.04.2018

Anexa 6__Invitatie oferta PROMO_55_SITE_AD

Cerere de oferte ”MATERIALE ATELIERE ȘI VIZITE DE LUCRU – ANUL I (LOT 1)”, grant 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

Beneficiarul ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția bunurilor pentru care a fost emisă prezenta Invitație de Participare.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de MATERIALE ATELIERE ȘI VIZITE DE LUCRU – ANUL I (LOT 1)  în beneficiul subproiectului Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO ”, acord de grant 55/SGU/NC/I. 

Operatorii economici pot transmite oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

Anexa 6__Invitatie oferta ATEL_55_SITE

Documente atasate

Cererea de oferte de MATERIALE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE – ANUL I (LOT 1) –  acord de grant 35/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – MATERIALE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE – ANUL I (LOT 1)  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație de participare  la cererea de oferte 

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza cererea de oferte de MATERIALE BIROTICĂ ȘI PAPETĂRIE – ANUL I (LOT 1) – în beneficiul subproiectului EAM în carieră – eficiență, ambiție și muncă în carieră”, acord de grant 35/SGU/NC/I.

Operatorii economici sunt invitati sa transmita oferta in conditiile specificate in Invitatia de participare  anexata.

Anexa 6__Invitatie oferta BIROTICA 35_site

Selectie de oferte ”KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL I” in cadrul grantului 35/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL I  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de KIT PERSONALIZAT STUDENTI – ANUL I – în beneficiul subproiectului „EAM în carieră – eficiență, ambiție și muncă în carieră”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 1488/13.04.2018

Anexa 6__Invitatie oferta KIT_35_site_ADAnexa 6__Invitatie oferta KIT_35_site_AD

Documente atasate