Arhive autor: achizitii

Cerere de oferte ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1 – LAPTOPURI, Lot 2 – VIDEOPROIECTOR, Lot 3 – ECHIPAMENT DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE – grant ROSE 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – ECHIPAMENTE INFORMATICE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Participare la Cererea de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, cererea de oferte pentru achizitia directa de ECHIPAMENTE INFORMATICE – în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO”, acord de grant 55/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 4957/09.11.2018.

Anexa-6__Invitatie-oferta-ECHIP_INFORMATIC_55_SITE_nov_9

RAPORT DE EVALUARE privind cererea de oferte pentru ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE-grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE

Atasat, regasiti raportul de evaluare si notificarea privind cererea de oferte pentru achizitia de ”ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1-LAPTOPURI, Lot 2-VIDEOPROIECTOR, Lot 3- ECHIPAMENT DE IMPRIMARE SI MULTIPLICARE” in beneficiul proiectului privind Invatamantul Secundar -grant ROSE 55/SGU/NC/I- schema de granturi ROSE, in urma transmiterii Invitatiei la selectia de oferte  cu nr. DAP 4368/08.10.2018, avand ca termen limita de depunere, data de 22.10.2018, ora 13.00.

Documente atasate

  • ROSE 55_Raport evaluare _ECHIP_INFO
  • Anexa 6.5- Notificare rezultat_ECHIP_INFO_55_SITE

Achizitie echipamente IT

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea 98/2016, art. 17, alin. (3) din HG 395/2016 si art. 43-46 din HG 395/2016, achizitia directa pentru echipamente informatice (Desktop PC, laptop, imprimanta si multifunctional), achiziție realizată în beneficiul proiectului cu titlul ”POC – SISTEM INTELIGENT PENTRU REALIZAREA OFERTELOR PE PIAŢA ANGRO DE ENERGIE ELECTRICĂ – SMARTRADE”

Anexe
– Instrucțiuni pentru ofertanți nr. DAP 4809/01.11.2018
–  Anexa la Instructiuni pentru ofertanti – Formulare
– Specificații tehnice echipanmenteInstructiuni pentru ofertanti III

Erata la anuntul de „Articole de birou, hârtie, carton și cartușe de tonere” postat in data de 22.10.2018

Dintr-o eroare de tastare la caietul de sarcini pozitia 4. Hartie copiator a fost trecuta eronat cantitatea de 60 topuri, cantitatea necesara corecta fiind de 10 topuri. Aceasta eroare a fost preluata si in formularul de oferta. Atasate se gasesc cele doua documente modificate conform necesarului.

Caiet de sarcini modificat

Formular-3-Formular de oferta

Articole de birou, hârtie, carton și cartușe de tonere

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43-46 din HG 395/2016, selectia de oferte pentru achiziția directă de Articole de birou, hârtie, carton și cartușe de tonere

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind-neîncadrarea-în-prev-art.-164-165-167-si-60-din-L98

Formular-3-Formular de oferta Instructiuni ofertanti

Caiet de sarcini

SELECTIE CONSULTANTI INDIVIDUALI – Proiectul privind Invatamantul Secundar (ROSE) – Schema de Granturi pentru Universitati – Acord de grant Nr. 75/SGU/NC/I

În baza Acordului de Grant nr. 75/SGU/NC/I, încheiat cu Ministerul Educației Naționale (MEN) – Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă (UMPFE), Academia de Studii Economice din Bucuresti a accesat în cadrul Schemei de Granturi pentru universitati derulate în cadrul Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE un grant in valoare de 615,584.54 lei,  pentru implementarea subproiectului „Succes si performanta in invatamantul universitar din domeniul Marketing” .

Academia de Studii Economice din Bucuresti invită consultanți eligibili (”Consultanți”) – doctoranzi si experti din mediul de afaceri să-și exprime interesul de a participa la competiție în vederea prestării de servicii de consultanță, in cadrul subproiectului mai sus mentionat, in conditiile specificate in Invitatia de participare si Termenii de Referinta anexati.

Anexa 5.2.2_Invitatie_participare_SCI_ROSE 75

Anexa 5_Achizitie servicii de consultanta_termeni de referinta_ROSE 75

Achizitie Lucrări de izolare fonică a instalației de răcire a apei (chiller), cod CPV 453230000-7

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016 și ale art. 43, alin (2) din HG nr. 395/2016, selecția de ofertă, în vederea atribuirii, prin achiziție directa, a contractului de Lucrări de izolare fonică a instalației de răcire a apei (chiller), cod CPV 453230000-7

Instructiuni Ofertanti

Caiet de sarcini lucrari de izolare fonica

 

Selectie de oferte ECHIPAMENTE INFORMATICE: Lot 1 – LAPTOPURI, Lot 2 – VIDEOPROIECTOR, Lot 3 – ECHIPAMENT DE IMPRIMARE ȘI MULTIPLICARE – grant ROSE 55/SGU/NC/I – schema de granturi ROSE

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI a primit un grant de la Ministerul Educației Naționale-Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, în cadrul Schemei de Granturi pentru Universități derulate în Proiectul privind Învățământul Secundar – ROSE, şi intenţionează să utilizeze o parte din fonduri pentru achiziția de produse – ECHIPAMENTE INFORMATICE  – pentru care a fost emisă prezenta Invitație la Selecția de Oferte.

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016, selecția de oferte pentru achizitia directa de ECHIPAMENTE INFORMATICE – în beneficiul subproiectului „Prevenirea abandonului scolar- cale de crestere a performantei sistemului educational universitar – ManPRO”, acord de grant 35/SGU/NC/I, in conditiile specificate în Invitația la selectia de oferte DAP 4368/08.10.2018.

Clarificare :

Pct. 5 din Invitatia de participare DAP 4368/08.10.2018 „5. Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 21. 10.2018, ora 13.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsăse modifica si va avea urmatorul continut:Data limită pentru primirea ofertelor de către Beneficiar la adresa menţionată la alineatul 3 este: 22.10.2018, ora 13.00. Orice ofertă primită după termenul limită menționat va fi respinsă”. 

Anexa 6__Invitatie oferta ECHIP_INFORMATIC_55_SITE

Invitatie de participare la selectia de oferte în vederea atribuirii contractului, avand ca obiect ” SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza PROCEDURII OPERAȚIONALE APLICABILE SERVICIILOR CARE FAC OBIECTUL ANEXEI 2 LA LEGEA 98/2016 (P.O. DAP_02/2018), pentru atribuirea contractului, avand ca obiect ” SERVICII DE REUNIUNI SI CONFERINTE ORGANIZATE LA HOTEL”, in beneficiul proiectului Dezvoltarea spiritului antreprenorial in randul tinerilor intreprinzatori, sustinerea angajarii durabile si a antreprenoriatului social in cadrul regiunii Sud-Est – SE – Social-Biz – Cod MySMIS: 105333.

Caiet de Sarcini

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98

Formular-3-Formular oferta

Invitatie de participare POCU105333

Model contract

PV deschidere vizualizare oferte POCU 105333

Raportul proceduri selectiei de oferte

Achizitie directa Uniforme pentru portari și recepționeri

Academia de Studii Economice din București organizează, în baza prevederilor art. 7 alin. 5 din Legea 98/2016 și art. 43-46 din HG 395/2016, selectia de oferta pentru achiziția directă de uniforme pentru portari și recepționeri.  cod CPV -18143000-3

Caiet sarcini uniforme

Formular-1-Scrisoare-de-inaintare uniforme

Formular-2-Declaratie-privind neîncadrarea în prev art. 164, 165, 167 si 60 din L98 uniforme

Formular-3-Formular oferta uniforme

Instructiuni Uniforme pentru portari si receptioneri