Arhive categorie: Anunturi

Achizitie directa de „Lucrari de reabilitare terasa si fatade imobil “Virgil Madgearu”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Lucrari de reabilitare terasa si fatade imobil Virgil Madgearu, cod CPV: – 45453000-7  Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev 2).

Anexa-Formulare-lucrari-Dorobanti

caiet de sarcini Dorobanti si cantitati de lucrari

instructiuni ofertanti terasa Dorobanti

model-contract-achizitie-lucrari- Dorobanti final

CLARIFICAREA nr. 1/17.11.2017: Avand in vedere neconcordanta intre „Anexa 2 la Formularul de ofertă-CENTRALIZATOR DE PRETURIsiLista de cantitatidin caietul de sarcini, respectiv pozitia 20 – „Desfacere tamplarie metalica si inlocuire cu tamplarie PVC- 5 camere”autoritatea contractanta precizeaza ca la elaborarea ofertei de catre operatorii interesati sa participe,  se va lua in considerare cantitatea corecta din „caietul de sarcini – LISTA DE CANTITATI Reabilitare terasa si fatade imobil ”Virgil Madgearu  Calea Dorobantilor nr.15-17„, pozitia 20 „Desfacere tamplarie metalica si inlocuire cu tamplarie PVC- 5 camere”respectiv 510 mp.

Achizitie Directa de „ Stingătoare pentru Direcția Administrativă”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de Stingătoare pentru Direcția Administrativă”, cod CPV: – 35111300-8 Extinctoare 

Caiet de sarcini

Formulare stingatoare

Instructiuni pentru ofertanti

Achizitie de Materiale si echipamente P.S.I. pentru căminele Direcției Sociale

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de „Materiale si echipamente P.S.I. pentru căminele Direcției Sociale”, cod CPV: – 44480000-8 Diverse echipamente de protecție împotriva incendiilor si 35111300-8 Extinctoare

Anexe – Formulare

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti

Documente atasate

SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ŞI REÎNCĂRCARE STINGĂTOARE PENTRU IMOBILELE DIRECŢIEI ADMINISTRATIVE ŞI PENTRU CAMINELE ȘI CANTINELE DIRECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa  de „Servicii de verificare, reparare şi reîncărcare stingătoare pentru imobilele Direcţiei Administrative şi pentru caminele și cantinele Direcţiei Sociale din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti”, cod CPV: – 50410000-2 „Servicii de reparare și de întreținere a aparatelor de măsurare, de testare și de control”

Anexe-formulare servicii stingatoare

Caiet de sarcini

Instructiuni pentru ofertanti

Raspuns solicitare de clarificari nr.1 la achizitia directa „Servicii de expertiza de risc seismic pentru Lotul 1 – Casa de Oaspeti si Lotul 2 – Caminele A1-A4 Belvedere”

In urma solicitarilor de clarificari primite de la un  operator economic, interesat sa participe la aceasta achizitie, atasam raspunsul la solicitarea de clarificari.

 

Raspuns solicitare de clarificari nr.1

Documente atasate

Achizitie directa „Servicii de expertiza de risc seismic pentru Lotul 1 – Casa de Oaspeti si Lotul 2 – Caminele A1-A4 Belvedere”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii de expertiza de risc seismic pentru Lotul 1  – Casa de Oaspeti si Lotul 2 – Caminele A1-A4 Belvedere”, cod CPV: – 71319000-7  Servicii de expertiza (Rev 2).

Anexa-Formulare-servicii expertiza seismica Lot 1 si Lot 2

CONTRACT DE SERVICII expertiza seismica

Caiet de sarcini expertiza risc seismic

Instructiuni-ofertanti expertiza seismica – 2 loturi 

Achizitie directa de “SERVICII MEDICALE DE MEDICINA MUNCII”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de „Servicii Medicale de Medicina Muncii”, cod CPV: – 85147000-1  Servicii de medicina muncii (Rev 2).

Instructiuni-ofertanti

Caietul de sarcini- Medicina Muncii

Formular 1 Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formular 3 – Formular oferta

 

 

 

Clarificarea nr. 3 la achizitia directa de LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

 

In data de 24.07.2017, a fost primita solicitare de clarificari nr. 306/24.07.2017, inregistrata la ASE Bucuresti cu nr. DAP 2983/24.07.2017, de la un operator economic interesat in legatura cu achizitia directa „LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA”.

 

Intrebare : Referitor la Cap. B – Montarea placilor ceramice: Va rugam sa ne clarificati daca coeficientul de absorbtie al apei 0,5% este al placilor de gresie sau faianta? Mentionam ca acest coeficient este specific placilor de gresie.

 

Raspuns: Avand in vedere regimul industrial de utilizare al suprafetelor placate (agenti chimici de curatare, cantitati mare de apa, temperaturi ridicate, etc), atat placile ceramice, chiar montate pe verticala, cat si adezivul de montare si chitul de rosturi vor respecta intocmai caracteristicile cerute in caietul de sarcini (fiind considerate ca cerinte minimale).

Clarificarea nr. 2 la achizitia directa de LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

 

In data de 24.07.2017, a fost primita o solicitare de clarificari de la un operator economic in legatura cu achizitia directa „LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA”, inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. DAP 2982/24.07.2017.

Intrebare nr. 1: In lista cantitati este cuprins urmatorul articol: – Montare usi batante imitatie stejar – 8 mp, dar nu se specifica  materialul din care sunt fabricate? PVC sau alt material?

Raspuns nr. 1: In caietul de sarcini, la pct. D „Montare tamplarie PVC”, se specifica: ”Prevederile acestui capitol se refera la lucrarile de tamplarie si dulgherie cuprinzand: usi din P.V.C”; in consecinta, toata tamplaria inclusiv, usile batante imitatie stejar – 8 mp sunt confectionate din PVC.

Intrebare nr. 2: Certificatele de calitate pentru materialele licitate pot fi transmise decat dupa achizitionarea marfii. Singurele documente pe care le putem transmite, in prima faza sunt fisele tehnice.

Raspuns nr. 2:  In caietul de sarcini, la sectiunea Asigurarea calitatii, se specifica: ”Toate materialele vor avea caracteristicile tehnice corespunzatoare standardelor si normelor tehnice in vigoare, vor fi insotite de certificate de calitate, fise tehnice, agremente tehnice care sa ateste aceste caracteristici”. In consecinta, operatorii economici pot prezenta oricare din documentele mentionate mai sus, la data depunerii ofertei. Fisele tehnice sunt suficiente la transmiterea ofertei, cu conditia ca in momentul punerii in opera , operatorul economic sa prezinte certificate de calitate sau documente echivalente din care sa reiasa ca materialele respecta toate cerintele tehnice solicitate prin caietul de sarcini, fapt ce trebuie asumat de catre fiecare ofertant in cadrul propunerii tehnice.

Clarificarea nr. 1 la achizitia directa de LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

 

In data de 20.07.2017 a fost primita o solicitare de clarificari de la un operator economic in legatura cu achizitia directa LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

Intrebare: In vederea ofertarii lucrari de reparatii la zidaria si tamplaria blocului alimentar al cantinei Moxa, va solicitam permisiunea efectuarii unei vizite in locatie in maxim 4 zile de la primirea prezentei.

Raspuns: Vizionarea amplasamentului situat in Bucuresti, sector 1, strada Mihail Moxa nr. 5-7, in vederea ofertarii achizitiei directe „LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA”, se va face printr-o programare, telefonic, cu 24 de ore inainte de vizita, la una din urmatoarele doua persoane de contact:

  • TEODORIU SORIN, telefon 0728881168
  • BUDURU ELENA, telefon 0728884719.