Author Archives: achizitii

„SERVICII DE VERIFICARE, REPARARE ŞI REÎNCĂRCARE STINGĂTOARE PENTRU IMOBILELE DIRECŢIEI TEHNICE ŞI DIRECŢIEI SOCIALE DIN CADRUL ACADEMIEI DE STUDII ECONOMICE BUCURESTI” – COD CPV 50410000-2

Caiet de sarcini

Formulare

Invitatie de participare

Erata la Invitatia de  participare nr.3971/15.09.2016 :

Se  prelungeste termenul de de depunere/primire ( pct.8 al invitatiei de participare nr.3971/15.09.2016)  a  ofertelor pana la 23.09.2016, ora 13.00.

Eventualele clarificari se pot solicita autoritatii contractante pana pe data de 21.09.2016, la adresa de email: achizitiipublice@ase.ro

LUCRARI DE REPARATII TAMPLARIE PVC CU GEAM TERMOPAN PENTRU IMOBILELE DIN CADRUL DIRECTIEI SOCIALE ALE A.S.E. BUCURESTI: CAMIN C1-C2 AGRONOMIE, CAMINE MOXA D SI E, CAMINE BELVEDERE A6, A7, A8, CAMIN CASA DE OASPETI – BLOC 831, CAMIN COVASNA, CANTINA MOXA

Invitatie participare

ANEXA_2_MODELE-DE-FORMULARE-LUCRARI-DE-REPARATII-TAMPLARIE PVC DIR. SOCIALA

Anexa 1_Deviz PVC_Dir. Sociala

Caiet de sarcini si cantitati de lucrari

Erata la Invitatia de  participare nr.3875/09.09.2016 :

Se  prelungeste termenul de de depunere/primire a  ofertelor pana la 19.09.2016, ora 14.00

LUCRARI DE REPARATII SI RENOVARE BIROURI DIN IMOBILUL MIHAI EMINESCU- rest de executat

Invitatie participare Eminescu3

ANEXA_2_MODELE-DE-FORMULARE-LUCRARI-DE-REPARATII-SI-RENOVARE-BIROURI-DIN-IMOBILUL-MIHAI-EMINESCU

Caiet de sarcini si cantitati de lucrari

LUCRARI DE REPARATII SI RENOVARE BIROURI DIN IMOBILUL MIHAI EMINESCU – rest de executat

Invitatie Participare Eminescu

Caiet de sarcini si cantitati de lucrari Eminescu2

ANEXA_2_MODELE-DE-FORMULARE-LUCRARI-DE-REPARATII-SI-RENOVARE-BIROURI-DIN-IMOBILUL-MIHAI-EMINESCU

ERATA CU PRIVIRE LA ACHIZITIA DE LUCRARI DE REPARATII, RENOVARE SI IGIENIZARE BIROURI RECTOR, PRORECTORI SI SALILE DE CONSILIU DIN IMOBILUL ION N ANGELESCU

Dintr-o regretabila eroare, in cadrul documentelor anexa la invitatia de participare nr.3659/25.08.2016, nu a fost postat si documentul intitulat Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Formularul F1

Atasat regasiti documentul respectiv.

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Lucrari de renovare Imobil Ion Angelescu

ERATĂ cu privire la ACHIZIȚIA DE LUCRARI DE REPARATII, RENOVARE SI IGIENIZARE CAMERE SI PARTI COMUNE DIN COMPLEXUL AGRONOMIE, CAMINELE C1 SI C2

Dintr-o regretabila eroare,  in cadrul documentelor anexa la Invitatia de participare nr. 3654/ 25.08.2016, nu a fost postat si documentul intitulat Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Formularul F1.

Atasat regasiti documentul respectiv.

Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – Lucrari de reparatii si renovare Camin Agronomie C1 – C2 (1)

Achizitie PUBLICAŢII ROMÂNEŞTI ŞI STRĂINE

 

 

SOLICITARE DE OFERTĂ

 CĂTRE TOȚI OPERATORII ECONOMICI INTERESAȚI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREȘTI, cu sediul în Piaţa Romană nr. 6, sectorul 1,  tel.: +4021-319.19.00 / +4021.319.19.01,  va achizitiona  „PUBLICAŢII ROMÂNEŞTI ŞI STRĂINE”,  prin achizitie directa, în conformitate cu prev art.  art. 7, alin (5)   din Legea nr. 98/2016,  privind achizitiile publice coroborat cu art. 43 din HG  395/2016.

   În acest context, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a ne transmite oferta dumneavoastră, care trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

 • Datele de identificare ale societăţii (adresă, număr de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie,), precum şi datele de contact ale persoanei desemnate să se implice în relaţiile cu ASE.
 • Certificatul constatator  emis de ORC, în copie lizibilă cu mențiunea „conform cu originalul” din care să reiasă că există  un  cod  CAEN activ care  are legatura concreta cu obiectul achizitiei.
 • propunerea financiară/tehnică,  în format PDF cu semnatura și ștampila reprezentantului legal  și in format editabil – excel, conform modelului „Centralizator de prețuri”  anexat

Informatii suplimentare:

 • Criteriul de atribuire este preţul cel mai scăzut pe   fiecare titlu de carte, cu conditia încadrării  în valoarea estimată/titlu.  Fiecare titlu constituie un lot. Se accepta oferte parțiale.
 • Furnizarea produselor: la comanda ferma a autoritaţii contractante.
 • Perioada de valabilitate a ofertei: 60 zile.
 • Data   limită   pentru   transmiterea   ofertelor:  08.09.2016
 • Adresa de transmitere a ofertelor: Academia de Studii Economice din Bucureşti, Serviciul Achiziţii Publice, imobilul din strada Stanislas Cihoski nr. 5 – sectorul 1, etajul 3, biroul 5315, telefon 021/319.19.00/01, int. 333 – Persoana de contact: Allice Herscher; prin fax la numărul: 021/319.19.66, si  e-mail: alice.herscher@ase.ro, achizitiipublice@ase.ro

Solicitari de clarificari  privind Caietul de sarcini se vor adresa – Bibliotecii ASE ( tel: 021/319.19.00 / 021/319.19.01) d-nei Alina CROITORU – Director Bibliotecă (int.439, alina.croitoru@biblioteca.ase.ro) si/sau  d-na Iolanda BRUMARU (int. 458, iolanda.brumaru@biblioteca.ase.ro) până la data limită: 06.09.2016.

Anexam prezentei solicitari de oferte:

–  Caietul de sarcini

–  Centralizator de preturi, format editabil

–  Valori estimate/titlu

Vă mulţumim

SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE
ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE DIN BUCUREŞTI
www.achizitiipublice.ase.ro

LUCRARI DE REPARATII SI RENOVARE BIROURI DIN IMOBILUL MIHAI EMINESCU- rest de executat

Toate informatiile referitoare la aceasta achizitie se regasesc in invitatia de participare si Caietul de sarcini atasate prezentului anunt.

Data limita de depunere a ofertelor: 31.08.2016 ora 10.00

Eventualele clarificari se pot solicita numai pe email, la adresa achizitiipublice@ase.ro, pana pe data de 29.08.2016, ora 10.00.

 

 

ANEXA_2_MODELE-DE-FORMULARE-LUCRARI-DE-REPARATII-SI-RENOVARE-BIROURI-DIN-IMOBILUL-MIHAI-EMINESCU

Caiet de sarcini si cantitati de lucrari

invitatie de participare imobil mihai eminescu_rest de executat

LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE RENOVARE a cca. 50% din camerele și părțile comune ale imobilului de învățământ Cămin Moxa D al ASE Bucureşti – rest de executat

Academia de Studii Economice din Bucureşti organizează, în baza prevederilor Art. 7 Alin. 5 din Legea 98/2016 privind achiziţiile publice, selecţia de oferte pentru atribuirea unui contract de execuţie de ”LUCRĂRI DE REPARAŢII ŞI DE RENOVARE a cca. 50% din camerele și părțile comune ale imobilului de învățământ Cămin Moxa D al ASE Bucureşti” – rest de executat.

Denumire conform Nomenclator CPV (rev. 2) / Cod CPV: „Lucrări de reparaţii generale şi de renovare” – COD CPV 45453000-7.

Valoarea maxim estimată a achiziţiei de lucrări: 140.351,96 lei fără TVA (valoarea maxim estimată nu include procentul de 2.3% aferent cheltuielilor diverse și neprevăzute).

Termen limită de transmitere a solicitărilor de clarificări: 31.08.2016, ora 12.00.

Termen limită de depunere a ofertelor: 01.09.2016, ora 12.00.

Documente anexă:

 1. invitatie de participare
 2. Anexa 1 – Caiet de sarcini
 3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv
 4. ANEXA 2_modele_FORMULARE_Lucrări Moxa D
 5. Formular cod_DEV – Lista privind cantitatile de lucrari fara valori