Author Archives: achizitii

Clarificarea nr. 3 la achizitia directa de LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

 

In data de 24.07.2017, a fost primita solicitare de clarificari nr. 306/24.07.2017, inregistrata la ASE Bucuresti cu nr. DAP 2983/24.07.2017, de la un operator economic interesat in legatura cu achizitia directa „LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA”.

 

Intrebare : Referitor la Cap. B – Montarea placilor ceramice: Va rugam sa ne clarificati daca coeficientul de absorbtie al apei 0,5% este al placilor de gresie sau faianta? Mentionam ca acest coeficient este specific placilor de gresie.

 

Raspuns: Avand in vedere regimul industrial de utilizare al suprafetelor placate (agenti chimici de curatare, cantitati mare de apa, temperaturi ridicate, etc), atat placile ceramice, chiar montate pe verticala, cat si adezivul de montare si chitul de rosturi vor respecta intocmai caracteristicile cerute in caietul de sarcini (fiind considerate ca cerinte minimale).

Clarificarea nr. 2 la achizitia directa de LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

 

In data de 24.07.2017, a fost primita o solicitare de clarificari de la un operator economic in legatura cu achizitia directa „LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA”, inregistrata la autoritatea contractanta cu nr. DAP 2982/24.07.2017.

Intrebare nr. 1: In lista cantitati este cuprins urmatorul articol: – Montare usi batante imitatie stejar – 8 mp, dar nu se specifica  materialul din care sunt fabricate? PVC sau alt material?

Raspuns nr. 1: In caietul de sarcini, la pct. D „Montare tamplarie PVC”, se specifica: ”Prevederile acestui capitol se refera la lucrarile de tamplarie si dulgherie cuprinzand: usi din P.V.C”; in consecinta, toata tamplaria inclusiv, usile batante imitatie stejar – 8 mp sunt confectionate din PVC.

Intrebare nr. 2: Certificatele de calitate pentru materialele licitate pot fi transmise decat dupa achizitionarea marfii. Singurele documente pe care le putem transmite, in prima faza sunt fisele tehnice.

Raspuns nr. 2:  In caietul de sarcini, la sectiunea Asigurarea calitatii, se specifica: ”Toate materialele vor avea caracteristicile tehnice corespunzatoare standardelor si normelor tehnice in vigoare, vor fi insotite de certificate de calitate, fise tehnice, agremente tehnice care sa ateste aceste caracteristici”. In consecinta, operatorii economici pot prezenta oricare din documentele mentionate mai sus, la data depunerii ofertei. Fisele tehnice sunt suficiente la transmiterea ofertei, cu conditia ca in momentul punerii in opera , operatorul economic sa prezinte certificate de calitate sau documente echivalente din care sa reiasa ca materialele respecta toate cerintele tehnice solicitate prin caietul de sarcini, fapt ce trebuie asumat de catre fiecare ofertant in cadrul propunerii tehnice.

Clarificarea nr. 1 la achizitia directa de LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

 

In data de 20.07.2017 a fost primita o solicitare de clarificari de la un operator economic in legatura cu achizitia directa LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA.

Intrebare: In vederea ofertarii lucrari de reparatii la zidaria si tamplaria blocului alimentar al cantinei Moxa, va solicitam permisiunea efectuarii unei vizite in locatie in maxim 4 zile de la primirea prezentei.

Raspuns: Vizionarea amplasamentului situat in Bucuresti, sector 1, strada Mihail Moxa nr. 5-7, in vederea ofertarii achizitiei directe „LUCRARI DE REPARATII LA ZIDARIA SI TAMPLARIA BLOCULUI ALIMENTAR AL CANTINEI MOXA”, se va face printr-o programare, telefonic, cu 24 de ore inainte de vizita, la una din urmatoarele doua persoane de contact:

  • TEODORIU SORIN, telefon 0728881168
  • BUDURU ELENA, telefon 0728884719.

Achizitie directa de „Lucrari de reparatii la zidaria si tamplaria blocului alimentar al cantinei Moxa”

Academia de Studii Economice din Bucuresti organizeaza, in baza prevederilor art.7 alin.5 din Legea nr. 98/2016, achizitia directa pentru atribuirea contractului de Lucrari de reparatii la zidaria si tamplaria blocului alimentar al cantinei Moxa”, cod CPV: – 45453000-7  Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev 2).

Documentatia de selectie este atasata prezentei.

Anexa-Formulare lucrari cantina Moxa

caiet sarcini Cantina Moxa-final

Instructiuni-ofertanti cantina Moxa_site

model-contract-achizitie-lucrari-Moxa v2

Repostare – Achizitie servicii de reparatii si intretinere parc auto ASE Bucuresti cu piese incluse (anunt publicitate SEAP nr 88145/20.04.2017)

Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

Formular 1 – Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formula 3 – Formular de oferta

Formular 4 – Draft Contract

Instructiuni Ofertanti

 

Achizitie de servicii de reparatii cu piese incluse pentru ascensoare

Instructiuni si conditii ofertanti – reparatii ascensoare ASE

Caiet de Sarcini reparatii ascensor Moxa E

Caiet de Sarcini reparatii ascensor Moxa 5-7

Formular 1 – Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formular 3- Formula oferta

Reluare – Achizitie servicii de reparatii si intretinere parc auto ASE Bucuresti cu piese incluse

Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

Formular 1 – Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formula 3 – Formular de oferta

Formular 4 – Draft Contract

Instructiuni ofertantiCaiet de Sarcini Caiet de Sarcini Formular 1 Scrisoare de inaintare Formular 2 – Declaratie de eligibilitate Formular 3 – Formular oferta Formular 4 – Draft Contract instructiuni si conditii ofertanti

Achizitie servicii de reparații și întreținere parc auto ASE București cu piese incluse

Aveti atasat documentele de participare privind achizitia de servicii de reparații și întreținere parc auto ASE București cu piese incluse.

Termen limita de depunere a ofertelor: 11.04.2017, ora 14:00.

Caiet de Sarcini

Caiet de Sarcini

Formular 1 Scrisoare de inaintare

Formular 2 – Declaratie de eligibilitate

Formular 3 – Formular oferta

Formular 4 – Draft Contract Instructiuni ofertanti